Arhīvs

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) izsludina unikālu Eiropas Savienības (ES) programmas “Erasmus+” projektu konkursu “Stratēģiskās...
Eiropas Komisija izsludinājusi ikgadējo tulkošanas konkursu “Juvenes Translatores”, kurā aicināti piedalīties vidusskolēni no visas Eiropas. No 2...
No rītdienas sāks piemērot ES regulu par mehānisko transportlīdzekļu apstiprināšanu un tirgus uzraudzību . Ar jauno, 2018. gada maijā pieņemto regulu...
Jaunieši vecumā no 17 līdz 29 gadiem, kuri ir bez darba un ieguvuši pamata vai vidējo izglītību, varēs pieteikties bezmaksas mācībām, iesniedzot...
Pedagogu digitālās kompetences pilnveidošanu Izglītības un zinātnes ministrija 2020. gadā izvirzījusi par profesionālās kompetences prioritāro mērķi...
Eiropas Komisija pieņēmusi priekšlikumu kopumu, kuru mērķis ir paplašināt tirdzniecību starp Eiropas Savienību un kaimiņvalstīm Eiropas un Vidusjūras...
Izsludinām trešo Eiropas Savienības (ES) jaunatnes programmu “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektu konkursu. Šis...
ES ir vieni no augstākajiem dzīvnieku labturības standartiem pasaulē. Kā tiesību akti aizsargā lauksaimniecības dzīvniekus un laboratorijas...
Eiropas Komisija (EK), gatavojoties Eiropas Savienības (ES) 2021. - 2027. gada programmai izglītības, mācību, jaunatnes un sporta jomā, izsludinājusi...
Eiropas Komisija nāk klajā ar jaunu ES Drošības savienības stratēģiju laikposmam no 2020. līdz 2025. gadam , galveno uzmanību pievēršot prioritārajām...