Augstākās izglītības modernizācijai veltīts Eurydice ziņojums par akadēmisko personālu

Publicēts augstākās izglītības modernizācijai veltīts Eurydice ziņojums par akadēmisko personālu.

Ziņojums balstīts galvenokārt kvalitatīvajos datos, ko par 35 valstīm apkopojis Eurydice tīkls. Ziņojumā raksturots studiju un pētniecības darbā iesaistītais akadēmiskais personāls. Papildus ziņojumā izmantoti Eurostat statistikas dati un informācija no šī ziņojuma vajadzībām veiktajām arodbiedrību un kvalitātes novērtēšanas aģentūru aptaujām.

Jaunajā ziņojumā aplūkoti akadēmiskā personāla darbā pieņemšanas nosacījumi un kvalifikācijas prasības, kā arī darba nosacījumi, kvalitātes ārējās vērtēšanas ietekme uz akadēmisko personālu un valstu stratēģijas augstākās izglītības internacionalizācijā. Ziņojumā iekļautie dati un diagrammas raksturo un grupē akadēmisko personālu pēc dažādiem rādītājiem un kritērijiem. Tā piemēram, ir atklāts, ka Latvijā 81% no kopējā akadēmiskā personāla strādā nepilnu slodzi un tas ir lielākais rādītājs starp apsekotajām valstīm.

Ziņojumā ir analizētas arī studentu skaita un akadēmiskā personāla skaita attiecības. Secināts, ka dažās valstīs, kas pieredzējušas studentu skaita kritumu starp 2000. un 2015. gadu, attiecīgajā laika posmā ir samazinājies arī akadēmiskā personāla skaits (piem. Bulgārijā, Čehijā, Igaunijā un Somijā), bet Latvijā akadēmiskā personāla skaits pieauga, lai gan studentu skaits samazinājās. Tas, iespējams, skaidrojams ar to, ka personāla skaits dažās izglītības sistēmās nespēj pietiekami ātri pielāgoties studentu skaita izmaiņām un atbilstošas akadēmiskā personāla skaita izmaiņas seko ar lielāku laika nobīdi.

Vairāk lasīt šeit