Brexit: Eiropas Komisija publicē 50. panta Izstāšanās līguma projektu

Eiropas Komisija publicējusi Eiropas Savienības un Apvienotās Karalistes savstarpējā Izstāšanās līguma projektu. Izstāšanās līguma projektā juridiskos noteikumos iestrādāts Eiropas Savienības un Apvienotās Karalistes valdības sarunu vedēju 2017. gada 8. decembrī publicētais kopīgais ziņojums par progresu, kas panākts sarunu pirmajā posmā, un ierosināts teksts attiecībā uz tiem neizskatītajiem izstāšanās jautājumiem, kuri kopīgajā ziņojumā ir pieminēti, bet nav sīki izklāstīti. Tajā arī iekļauts teksts attiecībā uz pārejas periodu, pamatojoties uz papildu sarunu norādēm, ko Padome (50. pants) pieņēma 2018. gada 29. janvārī.

Izstāšanās līguma projektu veido sešas daļas – to skaitā ievadnoteikumi, pilsoņu tiesības, citi atdalīšanās jautājumi, piemēram, preces, kas laistas apgrozījumā pirms izstāšanās datuma, finanšu norēķins, pārejas pasākumi un institucionālie noteikumi – un protokols par Īriju / Ziemeļīriju. Ar šo protokolu ieviests trešais risinājums, kas izklāstīts kopīgajā ziņojumā, lai izvairītos no stingras robežas Īrijas salā. Šis ir kopīgā ziņojuma rezerves risinājums, kas tiek piemērots tad, kad nav citu risinājumu, par kuriem panākta vienošanās. Šis protokola projekts nenozīmē, ka nav iespējamas diskusijas par pārējiem diviem risinājumiem.

Izstāšanās līguma projekts ir publicēts tiešsaistē saskaņā ar Komisijas pārredzamības politiku. Komisija ir iesniegusi Izstāšanās līguma projektu tagad, lai vispirms dotu laiku apspriedēm ar dalībvalstīm un Eiropas Parlamentu un pēc tam sarunām ar Apvienoto Karalisti. Ņemot vērā to, ka par Izstāšanās līgumu ir jāvienojas un tas jāratificē pirms Apvienotās Karalistes izstāšanās, ir svarīgi atstāt pietiekami daudz laika sarunām.

Vairāk lasīt šeit