Cilvēks vidē - izglītojošs pasākums Valmieras apkārtējo novadu bibliotekāriem

ES atkritumu apsaimniekošanas mērķis ir samazināt atkritumu radīto ietekmi uz vidi un veselību un uzlabot ES resursu efektīvu izmantošanu. Šīs politikas ilgtermiņa mērķis ir samazināt radīto atkritumu apjomu un gadījumos, kad atkritumu rašanās ir neizbēgama, atbalstīt to kā resursu izmantošanu, kā arī panākt atkritumu plašāku pārstrādi un drošu likvidēšanu.

Pašvaldību uzņēmums SIA "ZAAO" piedāvā kvalitatīvus un vides prasībām atbilstošus atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus privātpersonām un juridiskām personām visās Ziemeļvidzemes reģiona pašvaldībās, kā arī atsevišķos Malienas un Pierīgas reģiona novados.
SIA "ZAAO" darbības virziens ir atkritumu savākšana, šķirošana, uzglabāšana, apstrāde, pārkraušana, pārvadāšana, apglabāšana. Uzņēmums īsteno sabiedrības izglītošanas un informēšanas aktivitātes un vides izglītības pasākumus dažādām interešu grupām  Dabas un tehnoloģiju parkā "URDA"

Europe Direct informācijas centrs Valmierā, aktīvi iestājoties par vides jautājumu risināšanu, jau organizējis izbraukuma pasākumus uz URDU gan NVO pārstāvjiem, gan Valmieras integrētās bibliotēkas darbiniekiem un aktīvākajiem bibliotēkas apmeklētājiem.  30.maijā dosim iespēju Valmieras apkārtējo novadu bibliotekāriem iepazīt šo lielisko vietu un uzzināt, kā veicināt izmaiņas cilvēku domāšanā, rīcībā un attieksmē pret vidi.