Cīņa pret tabakas izstrādājumu nelikumīgu tirdzniecību

Pieņemta jaunā ES mēroga izsekošanas un identificēšanas sistēma, kas nodrošinās tabakas izstrādājumu vieglu izsekojamību, pateicoties unikālam identifikatoram, ko pievienos katram produktam. Turklāt tiks nodrošināts, ka tabakas izstrādājumi atbilst specifiskām drošības prasībām, nosakot, ka katrai individuālajai iepakojuma vienībai ir jāpievieno vismaz pieci autentiskuma elementu veidi.

Izsekošanas un identificēšanas sistēma un drošības prasības cigaretēm un tinamās tabakas izstrādājumiem būtu jāievieš līdz 2019. gada 20. maijam, un visiem citiem tabakas izstrādājumiem (piemēram, cigāriem, cigarilliem un bezdūmu tabakas izstrādājumiem) – līdz 2024. gada 20. maijam.

Nelikumīgas tirdzniecības rezultātā sabiedrībai – tostarp bērniem un jauniešiem – ir vieglāka piekļuve cigaretēm un citiem tabakas izstrādājumiem, kuru lietošana joprojām ir visplašāk izplatītais novēršamais nāves cēlonis Eiropas Savienībā.Turklāt nelikumīgas tirdzniecības dēļ ik gadu tiek zaudēti miljoniem eiro nodokļu ieņēmumu. Esmu pārliecināts, ka šie pasākumi uzlabos sabiedrības veselību un nodrošinās ievērojamus ekonomiskus ieguvumus ES valstīm un iedzīvotājiem.

Vairāk lasīt šeit