Dezinformācija par vakcinēšanos - drauds sabiedrības veselībai

Vakcinācija ir viens no līdz šim veiksmīgākajiem sabiedrības veselības aizsardzības pasākumiem. Vakcinēšanās ne tikai novērš saslimšanu un palīdz glābt dzīvības, bet arī samazina veselības aprūpes izmaksas. Jau divus gadsimtus vakcīnas ir bijušas pastāvīgi iedarbīgas. Tas ir fakts, nevis viedoklis. Diemžēl tie, kas lasa ziņas, pēdējos gados bez šaubām ir manījuši skaļus virsrakstus par vakcīnregulējamu slimību uzliesmojumiem, kas izraisa smagas sekas veselībai un dažkārt beidzas ar nāvi, kuru vakcinēšanās būtu novērsusi. Ar vakcinēšanos saistīto dezinformāciju Pasaules Veselības organizācija šogad ir ierindojusi desmit lielāko sabiedrības veselības apdraudējumu vidū. Vai tiešām tas nozīmē, ka mazinās uzticēšanās zinātnei?

Politika vakcinācijas jomā ir valstu iestāžu kompetencē, bet Eiropas Komisija palīdz ES valstīm koordinēt to stratēģijas un programmas.

2018. gada decembrī Padome pieņēma Ieteikumu par sadarbības pastiprināšanu ES cīņā pret slimībām, kas ir novēršamas ar vakcināciju. Iniciatīvas mērķis ir cīnīties pret skepticismu attiecībā uz vakcinēšanos, uzlabot koordināciju saistībā ar vakcīnu publiskajiem iepirkumiem, atbalstīt zinātniskos pētījumus un inovāciju un stiprināt sadarbību ES attiecībā uz slimībām, kuras ir novēršamas ar vakcināciju.

ES valstis ir aicinātas sagatavot un izpildīt nacionālos vakcinācijas plānus, kas ietver iniciatīvas seguma uzlabošanai, un ieviest plānveida vakcinācijas statusa pārbaudes.

Eirobarometra aptaujas dati par attieksmi pret vakcinēšanos