Digitālais vienotais tirgus: Eiropas filmu tiešsaistes katalogs

Lionas Starptautisko klasisko filmu tirgū komisāre Marija Gabriela, kas atbild par digitālo ekonomiku un sabiedrību, šodien iepazīstinās ar Eiropas filmu kataloga prototipu, kas ir viens no svarīgākajiem stratēģijas Digital4Cultureprojektiem un iekļaujas arī Eiropas Kultūras mantojuma gada (2018) kontekstā.

Šis jaunais katalogs, kura ieviešanu uzsāka Eiropas Audiovizuālā observatorija, speciālistiem, valsts iestādēm un iedzīvotājiem ļaus piekļūt informācijai par Eiropas filmām un to pieejamību tiešsaistē pieprasījumvideo (VOD) pakalpojumos visās Eiropas Savienības valstīs.

Komisāre Gabriela sacīja: “Mums ir jāstrādā, lai nodrošinātu, ka Eiropas darbi nonāk līdz tādai publikai, kādu tie ir pelnījuši.Digitālajai pārveidei ir noteicošs potenciāls, lai stiprinātu kultūras ietekmi gan ekonomikā, gan sabiedrībā. Tas ir Eiropas filmu kataloga mērķis un – plašākā nozīmē – mūsu stratēģijas #Digital4Culture uzdevums: gūt labumu no šīs auglīgās saiknes starp digitālajām tehnoloģijām un kultūru.”

ES izglītības, jaunatnes, sporta un kultūras komisārs Tibors Navračičs piebilda: “Eiropas kultūras mantojums ir ne tikai pieminekļi, literatūra, glezniecība vai dažādas tradīcijas, tajā ietilpst arī ļoti lielā mūsu kinomākslas bagātība.Es atzinīgi vērtēju šo iniciatīvu, kas uzsākta saistībā ar Eiropas Kultūras mantojuma gadu un kas visplašākajai sabiedrībai ļaus atvieglot piekļuvi Eiropas filmām, kuras uzņemtas gan aizvadītajos gados, gan mūsdienās.”

Šodien Eiropas filmas, kas pieejamas tiešsaistē, veido tikai aptuveni 25 % no filmām, ko ES piedāvā VODpakalpojumi. Ir valstu datubāzes, bet Eiropas līmenī šādas datubāzes nav. Tomēr Eiropa ieņem nozīmīgu vietu pasaules kino jomā, no 2007. līdz 2016. gadam saražojot vairāk nekā 18 000 filmu ar kopējo ražošanas apjomu, kas pieaudzis par 47 %: no 1444 pilnmetrāžas filmām 2007. gadā līdz 2124 šāda veida filmām 2016. gadā.

Patlaban katalogs vēl ir prototipa stadijā, un tajā ir iekļauti dati no 115 VOD pakalpojumiem, kas aptver 35 000 Eiropas filmu. Beta versiju paredzēts uzsākt 2019. gada pavasarī pirms galīgās redakcijas nākamā gada beigās. 

Daudzveidīgi ieguvumi 

Šis novatoriskais rīks, ko finansē no programmas MEDIA Eiropas audiovizuālās nozares atbalstam, būs pieejams iedzīvotājiem, speciālistiem un valsts iestādēm. Šā kataloga ideja sniedz daudzus ieguvumus:

  • iedzīvotājiem – labāka Eiropas kino pamanāmība visā ES, pateicoties īsti, bagātīgai un daudzveidīgai filmu tiešsaistes bibliotēkas izveidei.

  • speciālistiem – autori un producenti zinās, kurās valstīs un kuros pakalpojumos to filmas ir pieejamas pieprasījumvideo; izplatītāji, kas vēlas labāk izmantot Eiropas filmas, varēs identificēt pieprasījumvideo pakalpojumus, kuri piedāvā līdzīgus darbus un tādējādi var būt potenciāli viņu filmu pircēji; pieprasījumvideo pakalpojumu sniedzēji varēs identificēt Eiropas filmas tiešsaistē citās teritorijās, kuras varētu ieinteresēt savu auditoriju;

  • valsts iestādēm – tiks sniegts pārskats par Eiropas filmu likumīgā piedāvājuma kvalitāti digitālajā vidē; jo īpaši filmu atbalsta fondi un veicināšanas aģentūras zinās, vai filmas, ko tās atbalsta, faktiski ir pieejamas un tādējādi eksportējamas uz pārējām dalībvalstīm; un, ilgtermiņā, regulatoriem šis katalogs būs rīks, kas var palīdzēt tiem uzraudzīt, kā tiek īstenota Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīva (AVMPD) tās jaunākajā pārskatītajā redakcijā, ar kuru pieņemta minimālā 30 % Eiropas darbu kvota, lai palielinātu un uzlabotu Eiropas filmu klātbūtni tiešsaistē.

Vairāk lasīt šeit