Divējādas kvalitātes pārtikas produkti: Komisija sniedz norādes dalībvalstīm, lai sekmīgāk apkarotu negodīgu praksi

 Eiropas Komisija pieņēmusi pamatnostādnes par ES pārtikas un patērētāju tiesību aizsardzības jomu tiesību aktu piemērošanu divējādas kvalitātes produktiem, kā Komisijas priekšsēdētājs Junkers paziņoja šā gada runā par stāvokli Eiropas Savienībā.

Pamatnostādnes palīdzēs valstu iestādēm noteikt, vai uzņēmums pārkāpj ES tiesību aktus, dažādās valstīs pārdodot divējādas kvalitātes produktus.

Norādēs ir izklāstītas un izskaidrotas attiecīgās prasības, kas izriet no ES pārtikas aprites un patērētāju tiesību aizsardzības jomu tiesību aktiem, uz kuriem iestādēm jāatsaucas, analizējot iespējamu divējādas kvalitātes produkta gadījumu, un, proti, no:

  •     Pārtikas produktu informācijas regulas, kurā paredzēts, ka patērētājiem sniedzama patiesa un pietiekama informāciju par konkrētu pārtikas produktu. Piemēram, pārtikas produktu marķējumā jānorāda visas sastāvdaļas, ko satur produkts;
  •     Negodīgas komercprakses direktīvas, ar ko aizliedz negodīgu tirdzniecības praksi, piemēram, viena zīmola produktu tirgvedība veidā, kas var maldināt patērētājus.

Pamatojoties uz šiem tiesību aktiem, norādēs paredzēta pieeja, kā valstu patērētāju tiesību aizsardzības un pārtikas aprites jomas iestādes soli pa solim var noteikt, vai ražotāji pārkāpj šo regulējumu. Gadījumā, ja pārkāpumam ir pārrobežu aspekts, patērētāju tiesību aizsardzības iestādes var to risināt, izmantojot Eiropas mērogā darbojošos Patērētāju tiesību aizsardzības sadarbības tīklu.

Valstu patērētāju tiesību aizsardzības un pārtikas aprites jomas iestādes ir atbildīgas par to, lai nodrošinātu, ka uzņēmumi ievēro ES tiesību aktus. Tomēr Eiropas Komisija ir apņēmusies tām palīdzēt, izmantojot šādas norādes un citus darbības virzienus.

Vairāk lasīt šeit