Eiropas Komisija ierosina pagaidu aizsardzību cilvēkiem, kuri bēg no kara Ukrainā, un vadlīnijas robežpārbaudēm

Kopš Krievijas militārā iebrukuma Ukrainā vairāk nekā 650 000 cilvēku ir aizbēguši uz kaimiņos esošajām ES dalībvalstīm. Pagaidu aizsardzības direktīva tika īpaši izstrādāta, lai nodrošinātu tūlītēju aizsardzību personām, kurām tā nepieciešama, un lai izvairītos no dalībvalstu patvēruma sistēmu pārslodzes.

Saskaņā ar šo priekšlikumu Ukrainas valstspiederīgajiem un cilvēkiem, kuriem Ukraina bija kļuvusi par mājvietu, kā arī viņu ģimenes locekļiem, kuri konflikta dēļ ir pārvietoti, būs tiesības uz aizsardzību visā Eiropas Savienībā. Trešo valstu valstspiederīgajiem, kas nav bijuši Ukrainas valstspiederīgie, un bezvalstniekiem, kuri nespēj atgriezties savā izcelsmes valstī vai reģionā, piemēram, patvēruma meklētājiem vai starptautiskās aizsardzības saņēmējiem un viņu ģimenes locekļiem arī ir jāpiešķir aizsardzība Eiropas Savienībā. Uz citām personām, kuras uz īsu laiku likumīgi uzturas Ukrainā un spēj droši atgriezties savā izcelsmes valstī, šīs aizsardzības tvērums neattieksies. Tomēr būtu jāatļauj viņām ieceļot Eiropas Savienībā, lai šķērsotu to tranzītā pirms viņu atgriešanās savās izcelsmes valstīs.

Ņemot vērā šā uzbrukuma ārkārtas un izņēmuma raksturu un jaunu ieceļotāju skaitu ES, Pagaidu aizsardzības direktīva sniedz atbilstošu reakciju uz pašreizējo situāciju.

Vairāk lasīt šeit