Eiropas Komisija publicē pētījumu par atšķirībām ES pārtikas produktu sastāvā

Eiropas Komisija publicējusi Eiropas mēroga pārtikas produktu testēšanas kampaņas rezultātus, kuri liecina, ka dažiem produktiem ir vienāds vai līdzīgs zīmols un iepakojums, bet atšķirīgs sastāvs.

Galvenie konstatējumi

Pētījumā tika novērtēti 128 dažādu pārtikas produktu 1380 paraugi no 19 dalībvalstīm. Tomēr atlasītie paraugi nav reprezentatīvi, ņemot vērā plašo pārtikas produktu klāstu ES tirgū. Rezultāti ir šādi.

  • Vairumā gadījumu produktu sastāvs bija atbilstošs to noformējumam: 23 % produktu bija identiska iepakojuma priekšpuse un identisks sastāvs, savukārt 27 % produktu sastāvs dažādās ES valstīs atšķīrās, bet uz šīm atšķirībām norādīja atšķirīga iepakojuma priekšpuse.
  • 9 % produktu, kuri visā ES tiek piedāvāti kā viens un tas pats produkts, bija atšķirīgs sastāvs: to iepakojuma priekšpuse bija identiska, bet sastāvs — atšķirīgs.
  • Vēl 22 % produktu ar līdzīgu noformējumu bija atšķirīgs sastāvs: to iepakojuma priekšpuse bija identiska, taču sastāvs — atšķirīgs.
  • Vienāda vai līdzīga iepakojuma lietošanai atšķirīga sastāva produktiem nav konsekventas ģeogrāfiskas struktūras. Turklāt konstatētās atšķirības pārbaudīto produktu sastāvā ne vienmēr nozīmē, ka atšķiras arī to kvalitāte.

EK rīcība šā jautājuma risināšanai

EK priekšsēdētājs Junkers 2017. gadā savā runā par stāvokli Savienībā pievērsās divējādas pārtikas produktu kvalitātes problēmai, un kopš tā laika EK ir uzsākusi dažādas iniciatīvas:

  • nesen pieņemtā tiesību aktu kopuma “Uz patērētājiem orientētā jaunā kursa” tiesību aktos precizēts, kādos gadījumos divējāda produktu kvalitāte uzskatāma par maldinošu praksi;
  • izstrādāta vienota metodika pārtikas produktu testēšanai;
  • pieņemtas pamatnostādnes, kas palīdz valsts iestādēm piemērot ES tiesību aktus patērētāju tiesību aizsardzības un pārtikas aprites jomā;
  • piešķirti vairāk nekā 4,5 miljoni eiro šīs problēmas risināšanai;
  • veikta ES mēroga produktu testēšana, izmantojot vienu metodiku, lai labāk izprastu preču divējādo kvalitāti.

Turpmākie pasākumi

Eiropas Komisija šodien izsludina jaunu uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus, kura kopējais budžets ir 1,26 miljoni eiro un kura mērķis ir stiprināt patērētāju organizāciju spējas veikt produktu pārbaudi un noteikt iespējamu maldinošu praksi. Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2019. gada 6. novembris.

Vairāk lasīt šeit