Eiropas Komisija un četras interneta tirdzniecības platformas paraksta apņemšanos sekmēt preču drošumu un izņemt no piedāvājuma bīstamos ražojumus

Šodien četras lielas tiešsaistes tirdzniecības vietas – “Alibaba” (“AliExpress”), “Amazon”, “eBay” un “Rakuten France” – parakstīja apņemšanos ātri izņemt no piedāvājuma bīstamās preces, ko pārdod šajās tirdzniecības platformās.

Eiropas Komisijas rīkotā dialoga rezultātā šie četri e-tirdzniecības milži ir apņēmušies 2 darba dienu laikā reaģēt uz dalībvalstu iestāžu paziņojumiem par bīstamām precēm un 5 darba dienu laikā rīkoties, saņemot paziņojumu no klientiem.

ES tieslietu, patērētāju un dzimumu līdztiesības komisāre Vera Jourova teica: “Eiropas Savienībā arvien vairāk cilvēku iepērkas internetā. E-tirdzniecība paver jaunas iespējas patērētājiem, piedāvājot viņiem lielāku izvēli par zemākām cenām. Patērētāju drošībai, iepērkoties internetā, vajadzētu būt tikpat augstai, kā iepērkoties veikalā. Es atzinīgi vērtēju šo apņemšanos sekmēt preču drošumu, kas vēl vairāk uzlabos patērētāju aizsardzību. Aicinu arī citas tiešsaistes tirdzniecības vietas pievienoties šai iniciatīvai, lai ES patērētāji internetā justos drošībā.”

Tiešsaistes pārdošana 2016. gadā Eiropas Savienībā veidoja 20 % no kopējā pārdošanas apjoma (pēc “Eurostat” datiem). Taču tiešsaistē pārdod arvien vairāk bīstamo preču, par kurām paziņots ātrās ziņošanas sistēmā. Tas liecina, ka visām interneta tirdzniecības platformām jārīkojas aktīvāk, lai izņemtu no aprites bīstamu preču piedāvājumus. Ar ES e-tirdzniecības direktīvu ir ieviestas paziņošanas un izņemšanas procedūras, kas attiecas uz problemātisku saturu tiešsaistē, bet tās nav regulētas visos sīkumos. Šobrīd četras lielas e-tirdzniecības platformas ir vienojušās uzņemties saistības, kas nodrošinās ES patērētāju labu aizsardzību.

“Alibaba Group” (“AliExpress”), “Amazon”, “eBay” un “Rakuten France” apņemas veikt šādus pasākumus:

  • 2 darba dienu laikā reaģēt uz paziņojumiem, ko iestādes nosūtījušas šo uzņēmumu kontaktpunktiem, lai izņemtu piedāvājumus, kuros piedāvā nedrošas preces. Uzņēmumiem būtu jāseko līdzi notiekošajam un jāinformē iestādes par veiktajiem pasākumiem;
  • nodrošināt ērtu risinājumu, kā patērētāji var iesūtīt informāciju par bīstamām precēm, kas atrodamas tirdzniecības platformā. Šādus paziņojumus ātri apstrādās un 5 darba dienu laikā sekos atbildes reakcija;
  • regulāri iepazīties ar informāciju par atsauktām vai bīstamām precēm, kura ir pieejama ES ātrās ziņošanas sistēmā bīstamu nepārtikas preču jomā un citos avotos, piemēram, no tiesībaizsardzības iestādēm, un pienācīgi rīkoties ar attiecīgajām precēm, ja tās var identificēt;
  • izveidot vienotus kontaktpunktus, uz kuriem ES dalībvalstu iestādes var nosūtīt paziņojumus par bīstamām precēm un kuri atvieglos komunikāciju par ražojumu drošuma jautājumiem;
  • parūpēties par to, lai no piedāvājuma jau izņemta bīstama prece tajā neparādītos atkal;
  • nodrošināt preču pārdevējiem informāciju vai mācības par atbilstību ES tiesību aktu prasībām, pieprasīt, lai viņi tās pilda, un sniegt pārdevējiem saiti uz ES tiesību aktiem par ražojumu drošumu.

Nākamie soļi

Tiešsaistes tirdzniecības vietas un Eiropas Komisija reizi sešos mēnešos izvērtēs, kā veicies ar saistību pildīšanu, un par to publicēs ziņojumu.

Eiropas Komisija mudina citas tiešsaistes tirdzniecības platformas rīkoties atbilstoši šo četru uzņēmumu paraugam un arī parakstīt apņemšanos, lai uzlabotu internetā pārdoto preču drošumu, rūpējoties par patērētājiem visā ES.

Vairāk lasīt šeit