Eiropas Komisijas paziņojums par tirdzniecības stratēģiju turpmākajiem gadiem

Eiropas Komisija izklāstījusi savu tirdzniecības stratēģiju turpmākajiem gadiem. Atspoguļojot atvērtas stratēģiskās autonomijas koncepciju, tās pamatā ir ES gatavība sekmēt ekonomikas atlabšanu, sniedzot atbalstu zaļajai un digitālajai pārveidei, kā arī atkārtoti pievēršoties multilaterālisma stiprināšanai un globālās tirdzniecības noteikumu reformēšanai, lai nodrošinātu, ka tie ir taisnīgi un ilgtspējīgi. Vajadzības gadījumā ES ieņems pārliecinošāku nostāju savu interešu un vērtību aizstāvībai, tostarp izmantojot jaunus instrumentus.

Vairāk lasīt šeit