Eiropas Parlaments apstiprina Atveseļošanas un noturības mehānismu

Eiropas Komisija atzinīgi vērtē šodien notikušo Eiropas Parlamenta balsojumu, ar ko tika apstiprināta 2020. gada decembrī panāktā politiskā vienošanās par Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) regulu. Tagad dalībvalstīm reformu un investīciju atbalstam būs pieejami 672,5 miljardi eiro aizdevumu un dotāciju veidā.

ANM ir galvenais instruments, uz kā balstās ES plāns NextGenerationEU, kas izstrādāts ar mērķi iziet no Covid-19 pandēmijas stiprākiem. Mehānismam būs izšķiroša nozīme, palīdzot Eiropai atgūties no pandēmijas ekonomiskās un sociālās ietekmes, un tas palīdzēs padarīt ES ekonomiku un sabiedrību noturīgāku un nodrošinās zaļo un digitālo pārkārtošanos.

Eiropas Parlamenta apstiprinājums nozīmē, ka ANM varētu stāties spēkā februāra otrajā pusē. Tad dalībvalstis varēs oficiāli iesniegt savus nacionālos atveseļošanas un noturības plānus, kurus izvērtēs Komisija un pieņems Padome. Atveseļošanas un noturības plānos dalībvalstis izklāsta reformas un publisko investīciju projektus, kuriem vajadzīgs atbalsts no ANM. Komisija jau ir iesaistījusies intensīvā dialogā ar visām dalībvalstīm par šo plānu sagatavošanu.

Pēc atveseļošanas un noturības plānu apstiprināšanas tiks darīts pieejams priekšfinansējums 13 % apmērā no dalībvalstīm piešķirtās kopējās summas, lai nodrošinātu, ka ANM finansējums pēc iespējas ātrāk nonāk tur, kur tas ir nepieciešams.

Plašāka informācija šeit: https://ej.uz/ANMvirziba

Eiropas Komisija atzinīgi vērtē šodien notikušo Eiropas Parlamenta balsojumu, ar ko tika apstiprināta 2020. gada decembrī panāktā politiskā vienošanās par Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) regulu. Tagad dalībvalstīm reformu un investīciju atbalstam būs pieejami 672,5 miljardi eiro aizdevumu un dotāciju veidā.

ANM ir galvenais instruments, uz kā balstās ES plāns NextGenerationEU, kas izstrādāts ar mērķi iziet no Covid-19 pandēmijas stiprākiem. Mehānismam būs izšķiroša nozīme, palīdzot Eiropai atgūties no pandēmijas ekonomiskās un sociālās ietekmes, un tas palīdzēs padarīt ES ekonomiku un sabiedrību noturīgāku un nodrošinās zaļo un digitālo pārkārtošanos.

Eiropas Parlamenta apstiprinājums nozīmē, ka ANM varētu stāties spēkā februāra otrajā pusē. Tad dalībvalstis varēs oficiāli iesniegt savus nacionālos atveseļošanas un noturības plānus, kurus izvērtēs Komisija un pieņems Padome. Atveseļošanas un noturības plānos dalībvalstis izklāsta reformas un publisko investīciju projektus, kuriem vajadzīgs atbalsts no ANM. Komisija jau ir iesaistījusies intensīvā dialogā ar visām dalībvalstīm par šo plānu sagatavošanu.

Pēc atveseļošanas un noturības plānu apstiprināšanas tiks darīts pieejams priekšfinansējums 13 % apmērā no dalībvalstīm piešķirtās kopējās summas, lai nodrošinātu, ka ANM finansējums pēc iespējas ātrāk nonāk tur, kur tas ir nepieciešams.

Plašāka informācija šeit: https://ej.uz/ANMvirziba