Eiropas Solidaritātes korpusam tiks piešķirts savs budžets un izveidots tiesiskais regulējums

Eiropas Komisija - Paziņojums

Stiprāks Eiropas Solidaritātes korpuss: Komisāru Tibora Navračiča, Gintera Etingera un Mariannas Teisenas kopīgs paziņojums

Briselē, 2018. gada 27. jūnijā

 

Eiropas Parlaments un Padome panākuši politisku vienošanos par Komisijas priekšlikumu līdz 2020. gadam nodrošināt, ka Eiropas Solidaritātes korpusam tiek piešķirts savs budžets un izveidots tiesiskais regulējums. Izglītības, kultūras, jaunatnes un sporta komisārs Tibors Navračičs, budžeta un cilvēkresursu komisārs Ginters H. Etingers un nodarbinātības, sociālo lietu, prasmju un darbaspēka mobilitātes komisāre Marianna Teisena pauda gandarījumu par panākto vienošanos:

“Esam ļoti gandarīti, ka Eiropas Parlaments un Padome panākuši politisku vienošanos par Eiropas Solidaritātes korpusa juridisko pamatu.

Solidaritāte ir Eiropas Savienības stūrakmens un viena no mūsu pamatvērtībām, kas vieno Eiropas iedzīvotājus. Solidaritātes korpuss būs galvenais instruments, ar kuru nodrošināt iespējas jauniešiem — ar to mēs palīdzēsim viņiem kļūt par sabiedrības pārstāvjiem, kam rūp līdzcilvēki un kas palīdz veidot noturīgu un uz kohēzijas principiem balstītu nākotnes Eiropu. Kopš 2016. gada decembra, kad Eiropas Solidaritātes korpuss tika izveidots, esam pieredzējuši lielu atsaucību no jauniešiem — viņi ir ļoti ieinteresēti piedalīties solidaritātes pasākumos. Līdz šim programmai pieteikušies gandrīz 67 000 jauniešu, vairāki tūkstoši no tiem jau sākuši brīvprātīgo darbu, apmācības vai apmaksātu darbu grūtībās nonākušu cilvēku un kopienu labā.

Eiropas Solidaritātes korpuss jau tagad nodrošina redzamus rezultātus. Piemēram, 2017. un 2018. gadā Itālijas centrālajā daļā daudzi brīvprātīgie no dažādām Eiropas valstīm piedalījās projektos, palīdzot atjaunot kultūras mantojumu reģionos, kurus 2016. gadā skāra postoša zemestrīce. Tagad, kad korpusam būs vienots tiesiskais regulējums un individuāls budžets (375,6 miljonu eiro apmērā laikposmam līdz 2020. gadam), mēs varēsim izpildīt solījumu līdz 2020. gada beigām nodrošināt norīkojumus 100 000 jauniešu. Turklāt šodien panāktā vienošanās ļaus papildināt iespēju klāstu un sniegt vairāk palīdzības visā Eiropā. Tā būs tikai iesildīšanās gaidāmajiem 350 000 norīkojumu, kurus plānojam piedāvāt saskaņā ar nākamā ES ilgtermiņa budžeta projektu.

Vēlamies pateikties Maltas, Igaunijas un Bulgārijas prezidentūrām, kā arī Eiropas Parlamenta Kultūras un izglītības komitejai un Nodarbinātības un sociālo lietu komitejai par smago darbu un izrādīto apņēmību. Pateicību izsakām arī referentiem Helga Trüpel un Brando Benifei. Ceram, ka Eiropas Parlaments un Padome bez kavēšanās pieņems vienošanās galīgo tekstu, lai mēs varētu īstenot turpmākus pasākumus, kas Eiropas Solidaritātes korpusu padarīs vēl rezultatīvāku un noderīgāku.”

Turpmākie pasākumi

Tiklīdz Eiropas Parlaments būs nobalsojis par vienošanos un Padome oficiāli pieņems tiesību akta priekšlikumu, Komisija varēs sākt piešķirt līdzekļus Eiropas Solidaritātes korpusa projektiem. Sagatavošanas darbus var veikt jau pirms tam, un paredzams, ka pirmais uzaicinājums pieteikties finansējumam tiks publicēts šogad.

Vairāk lasīt šeit