Eiropas Solidaritātes korpuss: sākas darba un prakses vietu piemeklēšana

Savā 2016. gada runā par stāvokli Savienībā Komisijas priekšsēdētājs Ž. K. Junkers paziņoja par ieceri izveidot Eiropas Solidaritātes korpusu, kas jauniešiem vecumā no 18 līdz 30 gadiem piedāvātu iespēju piedalīties dažādos solidaritātes pasākumos visā Eiropas Savienībā.

Kopš iniciatīvas uzsākšanas 2016. gada 7. decembrī Eiropas Solidaritātes korpusam ir pievienojušies vairāk nekā 32 000 jauniešu. 2017. gada martā sākās reģistrēto jauniešu piemeklēšana organizācijām; kopš tā laika ir nodibināti kontakti ar aptuveni 11 500 dalībnieku un pieņemti 460 norīkojumi. Mērķis ir panākt, lai līdz 2020. gada beigām Eiropas Solidaritātes korpusam pievienotos 100 000 jauniešu.

2017. gada 30. maijā Komisija nāca klajā ar priekšlikumu, kas paredz nostādīt Eiropas Solidaritātes korpusu uz stingriem pamatiem, piešķirot 341,5 miljonu eiro budžetu 2018.–2020. gadam un nosakot īpašu juridisko pamatu. Turklāt Komisija ierosināja jauniešiem paplašināt iespējas. Papildus brīvprātīgā darba, prakses un algota darba vietām Eiropas Solidaritātes korpuss turpmāk dalībniekiem piedāvās arī iespēju izstrādāt pašiem savus solidaritātes projektus vai veikt brīvprātīgo darbu grupā.

Lai sagatavotu priekšlikumu, Komisija sāka gan atklātu tiešsaistes aptauju, gan mērķtiecīgas konsultācijas ar ieinteresētajām personām, kas noslēdzās ar ieinteresēto personu forumu. Regulas priekšlikuma projekts, pirms regula var stāties spēkā, tagad ir jāpieņem Eiropas Parlamentam un Padomei. Kopīgā deklarācijā ES iestādes ir apņēmušās par priekšlikumu lemt līdz šā gada beigām.

Vairāk lasīt šeit