Eiropieši klimata pārmaiņas uzskata par galveno ES uzdevumu

Publiskota Eirobarometra speciālaptauja par Eiropas nākotni.

 

- No katriem 10 jaunajiem eiropiešiem 9 (15–24 gadu vecuma grupā – 91 %) piekrīt tam, ka cīņa pret klimata pārmaiņām var palīdzēt uzlabot viņu veselību un labklājību, un šādu viedokli atbalsta arī 87 % no visiem aptaujas dalībniekiem

- 81 % aptaujāto pauž apmierinātību ar to, ka viņi dzīvo ES

- 68 % eiropiešu piekrīt, ka ES ir vieta, kur nemierīgā pasaulē var justies droši, savukārt 67 % eiropiešu – ka ES projekts piedāvā Eiropas jauniešiem nākotnes perspektīvu

Eiropas nākotne

Sākoties 2022. gadam, kas pasludināts par Eiropas Jaunatnes gadu, šodien publiskotā aptauja parāda, ko jaunie eiropieši domā par problēmām, ar kurām saskaras Eiropas Savienība un jauniešu līdzdalības lielo nozīmi Konferencē par Eiropas nākotni.https://futureu.europa.eu/?locale=lv

Šodienas Eirobarometra aptauja liecina, ka 91 % aptaujāto vecumā no 15 līdz 24 gadiem uzskata, ka cīņa pret klimata pārmaiņām var palīdzēt uzlabot viņu veselību un labklājību un tam piekrīt arī 55 % aptaujāto vecumā no 55 gadiem. Gandrīz katrs otrais eiropietis (49 %) klimata pārmaiņas uzskata par galveno globālo problēmu ES nākotnei un pārliecinoši atbalsta Eiropas zaļā kursa mērķus vides jomā: 88 % eiropiešu ir vienisprātis, ka ir jāpalielina atjaunīgās enerģijas īpatsvars mūsu ekonomikā un jāpanāk lielāka energoefektivitāte, bet 80 % – ka Eiropa līdz 2050. gadam jāpadara par pasaulē pirmo klimatneitrālo kontinentu un jāveicina bezemisiju un mazemisiju transportlīdzekļu tirgus izaugsme.

Citas turpmākas globālas problēmas, uz kurām norādīja aptaujātie, ir veselība (34 %) un piespiedu migrācija un piespiedu pārvietošana (to atzīmēja aptuveni 30 %).

Divi aspekti, kas būtu visnoderīgākie Eiropas nākotnei, ir salīdzināms dzīves līmenis (31 %) un kopēja veselības politika (22 %). Eiropieši par prioritāti izvirza arī spēcīgāku solidaritāti starp dalībvalstīm (21 %) un enerģētisko neatkarību (20 %).

Vairāk lasīt šeit