Erasmus programmai 30. Tiek laista klajā mobilā lietotne

Mobilā lietotne Erasmus+ Mobile App ir svarīgs uzlabojums programmai, kam 2014.–2020. gadā jāatbalsta vairāk nekā 4 miljonu cilvēku studijas, profesionālā apmācība un brīvprātīgo darbs. Tā būs pavadonis studentiem, audzēkņiem un jauniem ļaudīm viņu Erasmus+ gaitās. Tā programmu visiem padarīs ietverīgāku un pieejamāku. Komisija ir stingri apņēmusies Erasmus+ nākotni pēc 2020. gada būvēt kopā ar Erasmus paaudzi, lai programmu nostiprinātu un panāktu, ka tā ir sasniedzama vēl plašākam jauniešu lokam.

Erasmus+ Mobile App ļaus dalībniekiem:

  • viegli sekot stāvoklim visās administratīvajās darbībās pirms uzturēšanās ārzemēs, tās laikā un pēc tās; lietotnē studenti varēs tiešsaistē pieņemt un parakstīt studiju līgumus gan ar nosūtītāju, gan saņēmēju augstskolu,
  • kopīgot un balsojot atbalstīt labākos ieteikumus, kas palīdzēs citiem iejusties vietējā sabiedrībā, un
  • uzlabot valodas prasmi tiešā saitē ar platformu Erasmus+ Online Linguistic Support, kas tiešsaistē piedāvā pedagoga vadītus kursus un interaktīvu atbalstu dzīvajā.

"Apa" pirmā versija jau ir pieejama iOS un Android vidē. Jaunas funkcijas un pastāvīgi atjauninājumi to drīzumā ļaus izmantot arī citām Erasmus+ dalībnieku grupām un nodrošinās jaunu Erasmus+ paaudzes vajadzību apmierināšanu arī nākotnē.

Kopš programmas Erasmus darbības sākuma 1987. gadā apmaiņas ārzemēs ir izmantojuši 9 miljoni cilvēku. Šāsdienas svinībās Strasbūrā Eiropas Parlamenta un Komisijas priekšsēdētāji pasniegs simbolisku balvu "deviņmiljonais Erasmus+ dalībnieks" 33 Erasmus+ paaudzes pārstāvjiem – pa vienam no katras Eiropas dalībniekvalsts. Apbalvošanas ceremonijai sekos diskusijas par programmas Erasmus+ nākotni pēc 2020. gada, kurās tiks iesaistīti jaunieši, Erasmus+ dalībnieki un organizācijas, NVO, Eiropas Parlamenta deputāti un tagadējie un agrākie Eiropas Komisijas locekļi, to vidū tie, kuriem ir nopelni sākotnējās Erasmus programmas radīšanā.

Priekšvēsture

Kopš Erasmus darbības sākuma 1987. gadā, kad piedalījās 11 valstis un 3200 studentu, tā 9 miljoniem cilvēku ir sagādājusi izdevību studēt, saņemt apmācību, strādāt vai gūt darba pieredzi ārzemēs. 2014. gadā tika radīta programma Erasmus+, kas ES satvarā apvieno iniciatīvas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta laukā. Pašlaik programmā piedalās 33 Eiropas valstis (visas 28 ES dalībvalstis plus Turcija, Maķedonija, Norvēģija, Islande un Lihtenšteina), un nepilnos trijos gados Erasmus+ programmu ir izmantojuši vairāk nekā 2 miljoni cilvēku.

Vairāk lasīt šeit