ES Padomes prezidentvalsts Bulgārija – no 2018. gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam

Ar 2018.gada 1.janvāri Bulgārija kļūst par jauno ES Padomes prezidējošo valsti. 

Prezidentvalsts Bulgārijas prioritātes ir izvirzītas saskaņā ar tās vadmotīvu: "Esam stipri vienotībā", kas ir arī Bulgārijas Republikas ģerboņa vadmotīvs. Prezidentvalsts kopā ar saviem partneriem dalībvalstu un ES iestāžu vidū strādās pie vienotības, lai rastu konkrētus risinājumus, kā izveidot stingrāku, drošāku un solidārāku Eiropu.

Nākamajos sešos mēnešos prezidentvalsts koncentrēsies uz četrām galvenajām jomām:

  • Eiropas nākotne un jaunieši
  • Rietumbalkāni
  • drošība un stabilitāte 
  • digitālā ekonomika

Vairāk lasīt šeit