ES pret nelikumīgu saturu tiešsaistē - stingrāka kārtība efektīvākai nelikumīga satura izņemšanai

Nelikumīga tiešsaistes satura izplatīšanās apdraud iedzīvotāju uzticēšanos internetam un rada drošības riskus. Saistībā ar Eiropas iedzīvotāju aizsardzību tiešsaistē ir panākts zināms progress, tomēr tiešsaistes platformām vajadzētu ar divkāršu spēku cīnīties, lai nelikumīgo saturu tīmeklī dzēstu ātrāk un efektīvāk. Rezultāti ir sasniegti ar brīvprātīgajiem pasākumiem, ko nozare īstenoja pēc Komisijas aicinājuma, — ES Interneta forumu, kas attiecas uz teroristisku saturu tiešsaistē, Rīcības kodeksu cīņai pret nelikumīgiem naidīgiem izteikumiem tiešsaistē un saprašanās memorandu par viltotu preču tirdzniecību. Tomēr pastāv iespējas rīkoties vēl apņēmīgāk un efektīvāk, jo īpaši attiecībā uz teroristisko saturu, kas ir akūtākā problēma, jo nopietni apdraud iedzīvotāju drošību.

Eiropas Savienība uz nelikumīga tiešsaistes satura problēmu ir reaģējusi gan ar juridiski saistošiem, gan brīvprātīgiem pasākumiem nozaru un horizontālo iniciatīvu ietvaros. Pašlaik notiekošais darbs, kas ietver dialogus ar uzņēmumiem attiecīgajās nozarēs, ir devis pozitīvus rezultātus. Piemēram, Rīcības kodeksa cīņai pret nelikumīgiem naidīgiem izteikumiem tiešsaistē ietvaros interneta uzņēmumi izņem vidēji 70 % no paziņotajiem nelikumīgajiem naidīgajiem izteikumiem, turklāt vairāk nekā 80 % gadījumu izņemšana notiek 24 stundu laikā. Tomēr nelikumīgs saturs tiešsaistē joprojām ir nopietna problēma, kas rada nopietnas sekas attiecībā uz iedzīvotāju un uzņēmumu drošību un mazina uzticēšanos digitālajai ekonomikai. 

Balstoties uz Eiropadomes 2017. gada jūnija secinājumiem un pamatojoties uz dialogiem ar nozari, Komisija izstrādāja norādījumus un aprakstīja kopīgos rīkus, ar ko ātri un proaktīvi noteikt un izņemt nelikumīgu saturu, ar kuru tiek kurināts naids un aicināts uz vardarbību un terorismu, un nepieļaut tā atkārtotu parādīšanos. Komisija arī norādīja, ka nelikumīga tiešsaistes satura izņemšanai, iespējams, būs vajadzīgi vēl citi pasākumi, ieskaitot leģislatīvus pasākumus. Kopš minēto secinājumu publiskošanas Komisija ir aicinājusi tiešsaistes platformas pastiprināt un paātrināt procedūras, kas vērstas uz nelikumīga tiešsaistes satura, jo īpaši teroristiska satura, nepieļaušanu, atklāšanu un izņemšanu iespējami īsā laikā.

Vairāk lasīt šeit