Iznācis ziņojums par skolotāju un skolu direktoru algām un pabalstiem Eiropā

Publicēts jauns Eiropas Komisijas (EK) ziņojums “Skolotāju un skolu direktoru algas un pabalsti Eiropā, 2018/2019” (“Teachers' and School Heads' Salaries and Allowances in Europe 2018/19”). Tajā salīdzinātas Eiropas valstu normatīvajos dokumentos noteiktās skolotāju un skolu vadītāju algas valsts un pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādēs, sākumskolās un vispārējās vidējās izglītības iestādēs 2018./2019. mācību gadā Erasmus+ programmas dalībvalstīs.

Ziņojuma dati atklāj, ka skolotāju algu līmenis ir cieši saistīts ar iekšzemes kopproduktu (IKP) uz vienu iedzīvotāju, kopējo nodokļu sloga apmēru un spēju iekasēt nodokļus - jo turīgāka ir valsts kopumā, jo lielāku algu spēj atvēlēt skolotājam. Ja skolotāju algas salīdzina ar IKP uz vienu iedzīvotāju, tad lielākās algas ir Dānijā, Vācijā, Īrijā, Nīderlandē, Austrijā, Somijā, Islandē un Norvēģijā – valstīs ar visaugstāko IKP uz vienu iedzīvotāju, savukārt zemākās algas ir valstīs ar viszemāko IKP uz vienu iedzīvotāju: Latvijā (IKP uz vienu iedzīvotāju Latvijā – 15 930 eiro), Ungārijā, Polijā, Rumānijā, Slovākijā, Melnkalnē un Serbijā. Ziņojumā secināts, ka atalgojums ir svarīgs priekšnosacījums, lai interesenti lemtu par labu darbam skolā. Pat ja sākuma alga ir neliela, taču ir zināms, ka pārskatāmā laikā ir iespēja saņemt algas pieaugumu, jaunie skolotāji saglabā pozitīvu piesaisti savai profesijai.

 

Vairāk lasīt šeit