Jauni noteikumi kiberdrošības un informācijas drošības uzlabošanai ES iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās

Eiropas Komisija ierosinājusi jaunus noteikumus, lai ieviestu kopīgus kiberdrošības un informācijas drošības pasākumus visās ES iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās. Priekšlikuma mērķis ir stiprināt to noturību un spējas reaģēt uz kiberdraudiem un incidentiem, kā arī nodrošināt noturīgu un drošu ES publisko pārvaldi, ņemot vērā ļaunprātīgu kiberdarbību pieaugumu visā pasaulē.

Saistībā ar Covid-19 pandēmiju un milstošajām ģeopolitiskajām problēmām ir nepieciešama kopīga pieeja kiberdrošībai un informācijas drošībai. Ar tādu domu Komisija ir ierosinājusi Kiberdrošības regulu un Informācijas drošības regulu. Nosakot kopīgas prioritātes un satvarus, šie noteikumi vēl vairāk stiprinās iestāžu sadarbību, minimalizēs risku un vēl vairāk stiprinās ES drošības kultūru.

Kiberdrošības regula

Ar ierosināto Kiberdrošības regulu tiks izveidots satvars pārvaldei, riska pārvaldībai un kontrolei kiberdrošības jomā. Rezultātā tiks izveidota jauna starpiestāžu Kiberdrošības padome, uzlabotas kiberdrošības spējas un veicināta brieduma regulāra novērtēšana un labāka kiberhigiēna. Tā arī paplašinās ES iestāžu, struktūru, biroju un aģentūru datorapdraudējumu reaģēšanas vienības (CERT-EU) pilnvaras, kas tai ir kā draudu izlūkošanas, informācijas apmaiņas un incidentu reaģēšanas koordinācijas centram, centrālai padomdevējai struktūrai un pakalpojumu sniedzējam.

Vairāk lasīt šeit