Aktualitātes

Nākamajā ES ilgtermiņa budžetā (2021–2027) Eiropas Komisija ierosina divkāršot “Erasmus” finansējumu, lai tas sasniegtu 30 miljardus eiro. Jau tagad...
Nākamajā ilgtermiņa ES budžetā 2021.–2027. gadam Eiropas Komisija ierosina palielināt programmas “Radošā Eiropa” (kas atbalsta Eiropas kultūras un...
Nākamajā ES ilgtermiņa budžetā 2021. — 2027. gadam, Komisija ierosina piešķirt EUR 181 miljonus, lai atbalstītu dalībvalstu centienus cīņā pret...
Eiropas Komisija publicē 2018. gada ES rezultātu pārskatu tiesiskuma jomā, kas sniedz salīdzinošu pārskatu par tiesu sistēmas neatkarību, kvalitāti...
Kaitīga plastmasas piedrazojuma apjomam jūrās un okeānos arvien palielinoties, Eiropas Komisija ierosina jaunus ES mēroga noteikumus, kas risinātu...
Eiropas Komisija ir pieņēmusi lēmumu, ar kuru nosaka vairākas Gazprom saistības, kas kliedē Komisijas bažas par konkurenci un sekmē brīvu gāzes...