Aktualitātes

Mobilā lietotne Erasmus+ Mobile App ir svarīgs uzlabojums programmai, kam 2014.–2020. gadā jāatbalsta vairāk nekā 4 miljonu cilvēku studijas,...
Pēdējo reizi 27 profesionālās izglītības iestādēs visā Latvijā var pieteikties bezmaksas mācībām Jauniešu garantijas izglītības programmās. Jaunieši...
Eiropas Savienības māja skolām, pirmsskolas izglītības iestādēm, augstskolām, NVO un citiem interesentiem piedāvā iepazīties ar ES institūciju...
Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) izsludina projektu konkursu „Eiropas Atzinības zīme valodu apguvē 2017”, lai apzinātu, novērtētu un...
Eiropas Komisija pieņēmusi priekšlikumu par Eiropas Solidaritātes korpusam izveidotu īpašu juridisko pamatu un budžetu. Kāda ir Eiropas Solidaritātes...
Kādam nolūkam kalpo Eiropas Savienība? Kāpēc un kā tā tika izveidota? Kā tā darbojas? Ko tā jau to ir sasniegusi savu pilsoņu labā un ar kādiem...