Aktualitātes

Drošības savienība: Komisija nāk klajā ar jauniem pasākumiem, lai liegtu teroristiem un noziedzniekiem rīcības līdzekļus un telpu. Sešus mēnešus pēc...
Šogad aprīlī aprit trīs gadi, kopš izveidota Eiropas pieaugušo izglītības elektroniskā platforma EPALE. Platforma sniedz informāciju 24 valodās, arī...
2018. gada aprīlī ir publicēta Euroguidance tīkla gadagrāmata par veiktajām aktivitātēm un to rezultātiem 2017. gadā. Publikācijā Euroguidance...
Veselības aprūpes pieejamība visiem ir viens no lielākajiem Eiropas sasniegumiem pēc Otrā pasaules kara. Tā iedzīvina ideju par to, ka visiem...
Sagaidot Starptautisko romu dienu, kas ik gadu tiek atzīmēta 8. aprīlī , Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks Franss Timmermanss un komisāri...
Mākslas mēneša ietvaros Valmierā 5.aprīlī notiks forums “Māksla būt uzņēmējam” . Mēs esam pārliecināti, ka uzņēmējdarbība ir ļoti radošs process, kas...