Aktualitātes

Komisija nāk klajā ar rīcības plānu , kas paredzēts plašsaziņas līdzekļu un audiovizuālās nozares atveseļošanas un pārveides atbalstam Šīs nozares...
Pieņemta stratēģija, kā ilgtspējīgi pārvaldīt pandēmiju turpmākajos ziemas mēnešos, proti, laikposmā, kad vīrusa pārnese atkal varētu palielināties...
DG EMPL (Eiropas Komisijas Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļaušana s ģenerāldirektorāts) no 30. novembra līdz 4. decembrim rīko tiešsaistes...
Komisija šodien pieņēma Eiropas Zāļu stratēģiju , kuras mērķis ir nodrošināt pacientu piekļuvi inovatīvām zālēm par pieņemamu cenu un veicināt ES...
Sakarā ar Pasaules bērnu dienu, ko atzīmē 20. novembrī, Eiropas Komisija un Savienības Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos...
Eiropas Komisija nākusi klajā ar jauno Patērētāju tiesību aizsardzības programmu nolūkā Eiropas patērētājiem dot iespēju aktīvi piedalīties zaļajā un...