Aktualitātes

Eiropas Komisija ierosinājusi jaunus noteikumus, lai ieviestu kopīgus kiberdrošības un informācijas drošības pasākumus visās ES iestādēs, struktūrās...
Gatavojoties Eiropas dienai 9. maijā, Eiropas Komisijas pārstāvniecība aicina Latvijas izglītības iestādes un Eiropas Savienības lietu ekspertus...
8. Kohēzijas foruma sākumā Komisija ir izveidojusi “Kohesio” — publisku tiešsaistes platformu, kurā apkopota visa informācija par vairāk nekā 1,5...
Eiropas Komisija šodien nolēma reģistrēt Eiropas pilsoņu iniciatīvu “No kažokādām brīva Eiropa”. Iniciatīvas organizatori aicina Komisiju ieviest ES...
Eiropas Parlamentā apstiprināta ES vides programma līdz 2030. gadam, kuras mērķis ir paātrināt ES pāreju uz klimatneitrālu, tīru, aprites un...
Sievietes prasa, lai EP cīnītos pret cilvēku tirdzniecību, seksuālu izmantošanu un psiholoģisko un fizisko vardarbību pret sievietēm un novērstu...