Jaunuzņēmumiem un mazajiem uzņēmumiem Latvijā - 15 miljonu finansējums no Investīciju plāna Eiropai

Lieliskas ziņas jaunuzņēmumiem un mazajiem uzņēmumiem Latvijā - Eiropas Investīciju fonds un Latvijas valstij piederošā Attīstības finanšu institūcija Altum parakstījuši mikrofinansēšanas garantijas līgumu. Šo jauno finansēšanas līgumu nodrošinājis Eiropas Stratēģisko investīciju fonds (ESIF), kas ir kodols Investīciju plānam Eiropai. ES sponsorētās programmas ietvaros mikrouzņēmumi spēs saņemt samazinātu procentu likmju aizdevumus ar zemākām nodrošinājuma prasībām.

 

ES nodarbinātības, sociālo lietu, prasmju un darbaspēka mobilitātes komisāre Marianna Teisena norāda: "Ar ES finansējuma palīdzību "Altum" uzlabos piekļuvi finansējumam aptuveni 600 mikrouzņēmumiem Latvijā, daudzi no kuriem saskaras ar grūtībām saņemt kredītus no tradicionālajiem banku avotiem. Šis jaunais EaSI garantijas līgums nodrošinās iespēju mikrouzņēmumiem saņemt aizdevumus ar labvēlīgiem nosacījumiem. Tas kārtējo reizi norāda uz to, ka Eiropas Komisija ar EaSI programmas atbalstu ir pilnībā apņēmusies veicināt nodarbinātību Eiropā un iesaistīt vairāk cilvēku darba tirgū."

EIF izpilddirektors Pjērs Luidži Džiliberts skaidro: "Es esmu priecīgs, ka šis kopīgais līgums palīdzēs "Altum" nodrošināt jaunu mikrofinansēšanas produktu, lai apmierinātu mikrouzņēmumu finansēšanas vajadzības gan uzņēmuma dibināšanas sākotnējā, gan tā attīstības posmā. Atbalsta sniegšana aizņēmējiem, kuri saskaras ar sociālās atstumtības risku un piedzīvo problēmas attiecībā uz piekļuvi kreditēšanas tirgum, palīdz veicināt atvērtu uzņēmējdarbības kultūru."

"Altum" valdes priekšsēdētājs Reinis Bērziņš saka: "Sadarbības līgums ar EIF ir apliecinājums tam, ka Eiropas Savienības vietējiem tirgiem nodrošinātās investīcijas ar dažādu finanšu instrumentu palīdzību nav abstrakcija. Šī sadarbība garantē iespēju nodrošināt neatkarīgu atbalstu mikrouzņēmumiem, kas pēc tam var pieteikties nepieciešamām pamatkapitāla investīcijām. Šīs programmas galvenie ieguvēji ir nesen dibināti uzņēmumi un uzņēmumi ar niecīgu apgrozījumu - tie var piekļūt finansējumam līdz pat 25 000 eiro apmērā vien ar personīgo galvojumu un bez nodrošinājuma. Mēs esam priecīgi par šo EaSI līgumu, jo tas nodrošinās uzņēmumiem piekļuvi finansējumam ar labvēlīgiem nosacījumiem, tādējādi veicinot mikrozuņēmumu ilgtspējīgu ekonomisko izaugsmi."

EaSI garantijas shēma tika ieviesta 2015. gada jūnijā, to finansē Eiropas Komisija un pārvalda Eiropas Investīciju fonds. EIF uzņēmumiem nenodrošinās tiešu finanšu atbalstu, taču īstenos šo mehānismu, izmantojot tādus vietējus finanšu instrumentus kā mikrofinansējumu, sociālā finansējuma un garantiju iestādes, kā arī bankas, kas ir aktīvas 28 ES dalībvalstīs un valstīs, kuras piedalās EaSI programmā. Šie starpnieki tieši sadarbosies ar ieinteresētajām pusēm, lai nodrošinātu atbalstu EaSI garantijas shēmas ietvaros.

Vairāk lasīt šeit