Kā droši atsākt ceļošanu un atjaunot Eiropas tūrisma nozari 2020. gadā un pēc tam*

Eiropas Komisija nāk klajā ar paketē apkopotām vadlīnijām un ieteikumiem, kuru uzdevums ir dalībvalstīm pakāpeniski atcelt ceļošanas ierobežojumus un pēc mēnešiem ilgušas norobežošanas ļaut tūrisma uzņēmumiem atsākt darbību, vienlaikus ievērojot vajadzīgos piesardzības pasākumus attiecībā uz veselību.

Komisijas norādījumu mērķis ir piedāvāt iespēju cilvēkiem gūt tik ļoti vajadzīgo atpūtu, relaksāciju un svaigu gaisu. Kolīdz stāvoklis veselības jomā to atļaus, cilvēkiem vajag dot iespēju satikties ar draugiem un ģimeni savā ES valstī vai aiz tās robežām apstākļos, kur ieviesti visi nepieciešamie drošības un piesardzības pasākumi.

Paketes nolūks ir arī palīdzēt ES tūrisma nozarei atgūties no pandēmijas, sniedzot atbalstu uzņēmumiem un nodrošinot, lai Eiropa arī turpmāk būtu visiekārojamākais galamērķis apmeklētājiem.

Komisijas Tūrisma un transporta pakete ietver:

  • vispārēju stratēģiju atveseļošanai 2020. gadā un pēc tam;
  • vienotu pieeju pakāpeniskai un saskaņotai brīvas pārvietošanās atjaunošanai un ierobežojumu atcelšanai pie ES iekšējām robežām;
  • satvaru, kas atbalstītu pakāpenisku transporta atjaunošanu, turklāt nodrošinot pasažieru un personāla drošību;
  • ieteikumu, kura mērķis ir padarīt ceļojumu vaučerus par patērētājiem pievilcīgu alternatīvu atmaksai naudā;
  • tūrisma darbību drošas un pakāpeniskas atsākšanas un tādu viesmīlības iestāžu kā viesnīcu sanitāro protokolu izstrādes kritērijus.

Vairāk lasīt šeit