Klajā nācis EIROBAROMETRS 88 pētījuma vilnis “Sabiedriskā doma Eiropas Savienībā”

Šodien publicēts Eirobarometra Nacionālais ziņojums par Latviju. Latvijas un pārējo Eiropas Savienības (ES) valstu pilsoņi par nozīmīgākajām ES problēmām uzskata imigrāciju un terorismu, liecina Eirobarometra 88 aptaujas rezultāti. Kā svarīgākās problēmas, ar kurām jāsaskaras personīgā līmenī, tiek norādīts cenu pieaugums/inflācija/dzīves dārdzība, veselības un sociālās aprūpes sistēma, kā arī pensijas.
 
Latvijas pilsoņu uzticēšanās Eiropas Savienības institūcijām palikusi nemainīga. Par 8 PP ir pieaudzis to pilsoņu skaits, pēc kuru domām viņi ir labi informēti par ES jautājumiem.
 
Kopš 2016.gada būtiski nav mainījusies uzticēšanās dažādiem medijiem – drukātai presei uzticas 41%, radio – 60%, internetam – 35%. Kopš 2017.gada pavasara ir samazinājies to Latvijas pilsoņu īpatsvars, kuri uzticas tieslietu sistēmai un valsts pārvaldei.
 
Līdzīgi kā 2017. gada pavasarī, arī 2017. gada rudenī Latvijas pilsoņu vērtējumā ES galvenokārt nozīmē brīvas ceļošanas, mācību un darba iespējas Eiropas Savienībā.

Eirobarometra 88 aptauja Latvijā notika no 2017. gada 5. līdz 14. novembrim, un tās laikā tika aptaujāti 1018 Latvijas pilsoņi vecumā no 15 gadiem. Aptauju veica vadošā pētījumu un konsultāciju kompānija Latvijā “Kantar TNS”. “Eirobarometrs 88” ir divdesmit astotā “Eurobarometer Standard” aptauja, kopš Latvija ir kļuvusi par Eiropas Savienības (turpmāk tekstā – ES) dalībvalsti. “Eurobarometer Standard” pētījums tiek veikts divas reizes gadā, un šīs aptaujas ietvaros tiek sekots līdzi pilsoņu viedoklim par dažādiem ES un tās dalībvalstu aktuāliem jautājumiem.

Eirobarometra 88 aptauja Latvijā notika no 2017. gada 5. līdz 14. novembrim, un tās laikā tika aptaujāti 1018 Latvijas pilsoņi vecumā no 15 gadiem. Aptauju veica vadošā pētījumu un konsultāciju kompānija Latvijā “Kantar TNS”. “Eirobarometrs 88” ir divdesmit astotā “Eurobarometer Standard” aptauja, kopš Latvija ir kļuvusi par Eiropas Savienības (turpmāk tekstā – ES) dalībvalsti. “Eurobarometer Standard” pētījums tiek veikts divas reizes gadā, un šīs aptaujas ietvaros tiek sekots līdzi pilsoņu viedoklim par dažādiem ES un tās dalībvalstu aktuāliem jautājumiem.

Vairāk lasīt šeit