Komisija apstiprina Latvijas atbalsta shēmu 1,5 miljonu eiro apmērā, kas paredzēta uzņēmumiem koronavīrusa uzliesmojuma skartajā lauksaimniecības nozarē

Eiropas Komisija ir apstiprinājusi Latvijas atbalsta shēmu 1,5 miljonu eiro apmērā, kas paredzēta uzņēmumiem koronavīrusa uzliesmojuma skartajā lauksaimniecības produktu primārās ražošanas nozarē. Shēma tika apstiprināta saskaņā ar pagaidu regulējumu valsts atbalsta pasākumiem, ko Komisija pieņēma 2020. gada 19. martā un grozīja 2020. gada 3. aprīlī un 8. maijā.

Priekšsēdētājas izpildvietniece Margrēte Vestagere, kas atbild par konkurences politiku, sacīja: “Šī 1,5 miljonu eiro vērtā atbalsta shēma ļaus sniegt aizdevumus ar nulles procentu likmi līdz pat 100 000 eiro apmērā uzņēmumiem, kas Latvijā darbojas lauksaimniecības nozarē. Pasākums palīdzēs tiem apmierināt to tūlītējās likviditātes vajadzības un turpināt to būtiskās darbības šajos grūtajos laikos. Mēs turpinām sadarboties ar dalībvalstīm, lai nodrošinātu, ka valsts atbalsta pasākumus koronavīrusa uzliesmojuma ekonomiskās ietekmes mazināšanai var īstenot koordinēti saskaņā ar ES noteikumiem.”

Latvijas atbalsta pasākums

Latvija saskaņā ar pagaidu regulējumu paziņoja Komisijai par shēmu, kuras lēstais budžets ir 1,5 miljoni eiro un kura paredzēta tādu uzņēmumu atbalstam, kas darbojas koronavīrusa uzliesmojuma skartajā lauksaimniecības produktu primārās ražošanas nozarē. Atbalsts būs pieejams visu lielumu uzņēmumiem, kas darbojas šajā nozarē.

Saskaņā ar shēmu atbalstu, proti, aizdevumus ar nulles procentu likmi, piešķirs Lauku atbalsta dienests — valsts pārvaldes iestāde, kas darbojas Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas uzraudzībā.

Shēma ļaus uzņēmumiem, kas darbojas lauksaimniecības produktu primārās ražošanas nozarē, stabilizēt savu naudas plūsmu un maksāt par piegādātajām precēm, izejvielām (piemēram, sēklām, stādāmajiem materiāliem, augu aizsardzības līdzekļiem, minerālmēsliem) un pakalpojumiem.

Komisija konstatēja, ka Latvijas shēma atbilst ES pagaidu regulējuma nosacījumiem. Konkrēti — aizdevuma ar nulles procentu likmi summa vienam uzņēmumam nepārsniedz 100 000 eiro, un aizdevuma līgumi tiks parakstīti ne vēlāk kā 2020. gada 31. decembrī.

Komisija secināja, ka pasākums ir samērīgs, piemērots un vajadzīgs, lai novērstu nopietnus traucējumus dalībvalsts tautsaimniecībā atbilstoši LESD 107. panta 3. punkta b) apakšpunktam un ES pagaidu regulējuma nosacījumiem.

Pamatojoties uz to, Komisija apstiprināja pasākuma atbilstību ES valsts atbalsta noteikumiem.

Vairāk lasīt šeit