Komisija atzinīgi vērtē vienošanos par papildu finansiālu atbalstu vistrūcīgākajām personām saskaņā ar REACT-EU

Eiropas Parlaments ir nobalsojis par politisko vienošanos, ko likumdevēji panāca attiecībā uz Komisijas priekšlikumu nodrošināt vairāk līdzekļu vistrūcīgāko personu atbalstam Eiropā ekonomikas atveseļošanas posmā. Drīzumā ES dalībvalstis līdzekļus no Atveseļošanas palīdzības kohēzijai un Eiropas teritorijām (REACT-EU), kas nodrošina papildu resursus, lai novērstu koronavīrusa pandēmijas radīto sociālo un ekonomisko ietekmi, varēs izmantot programmām, ko finansē no Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (EAFVP).

 


EAFVP jau tagad gādā par pārtiku, apģērbu un citu pamata materiālo palīdzību tiem, kam tā visvairāk vajadzīga, un finansē darbības, ar ko atbalsta šādu cilvēku sociālo iekļaušanu. Kopš 2014. gada katru gadu labumu gūst vidēji aptuveni 13 miljoni cilvēku. Saskaņā ar Eiropas Pārtikas banku federācijas ziņojumu pieprasījums pārtikas bankās ir palielinājies līdz 50 % salīdzinājumā ar periodu pirms koronavīrusa pandēmijas.

Darba un sociālo tiesību komisārs Nikolā Šmits teica: “Mums ir jāizrāda solidaritāte cilvēkiem, kuri šīs krīzes dēļ saskaras ar nabadzību un sociālo atstumtību un kuriem steidzami vajadzīga palīdzība. Es atzinīgi vērtēju šo vienošanos, kas ļaus dalībvalstīm, izmantojot Eiropas atbalsta fondu vistrūcīgākajām personām (EAFVP), novirzīt atbalsta pasākumus tiem, kam tas visvairāk vajadzīgs. Ne visi esam vienādā situācijā, saskaroties ar šo pandēmiju, un visneaizsargātākās personas cieš vairāk. Šī vienošanās ir skaidrs apliecinājums tam, ka Eiropas Savienība turpina atbalstīt tos, kam tas visvairāk vajadzīgs.”

REACT-EU: papildu finansējums koronavīrusa pandēmijas radītās sociālās un ekonomiskās ietekmes novēršanai

47,5 miljardi eiro no ES atveseļošanas instrumenta NextGenerationEU 750 miljardu eiro budžeta ir atvēlēti REACT-EU. Ar šo iniciatīvu piešķir papildu līdzekļus pašreizējām kohēzijas politikas programmām un EAFVP. Finansējumu var izmantot līdz 2023. gada beigām, tādējādi mazinot plaisu starp reaģēšanu ārkārtas situācijās un ilgtermiņa atveseļošanu, ko atbalsta jaunās programmas saskaņā ar ES ilgtermiņa budžetu 2021.–2027. gadam.

ES valstis var elastīgi izlemt, kā tās sadala REACT-EU papildu resursus starp fondiem. Lielākā daļa dalībvalstu plāno daļu no šiem papildu līdzekļiem atvēlēt EAFVP, tādējādi dodot iespēju ar programmām turpināt atbalstīt tos, kam tas visvairāk nepieciešams.

Saskaņā ar EAFVP regulas grozījumiem tagad ir iespējams izmantot ES līdzfinansējuma likmi līdz 100 %, lai nodrošinātu, ka dalībvalstīm ir pietiekami finanšu līdzekļi, lai ātri īstenotu pasākumus vistrūcīgāko personu atbalstam. Turklāt saskaņā ar REACT-EU 11 % no papildu resursiem 2021. gadam tiks piešķirti kā priekšfinansējums.

Konteksts

Koronavīrusa pandēmija ir saasinājusi pašreizējās problēmas un apdraudējusi sociālo pakalpojumu un pamata palīdzības sniegšanu, piemēram, mazāka finansējuma un darbinieku trūkuma dēļ.

2020. gada aprīlī Komisija jau vienreiz grozīja EAFVP regulu kā daļu no Papildinātās investīciju iniciatīvas reaģēšanai uz koronavīrusu (CRII+) paketes. Tas deva iespēju droši piegādāt pārtikas palīdzību un pamata materiālo palīdzību, izmantojot kuponus un nodrošinot brīvprātīgajiem aizsarglīdzekļus, piemēram, maskas, cimdus un roku dezinfekcijas gēlu. Šī jaunā vienošanās nodrošina, ka fondā var iepludināt papildu naudas līdzekļus.

EAFVP ir patiesa nozīme. Piemēram, koronavīrusa pandēmijas laikā Bulgārijā EAFVP ir atbalstījis pārtikas paku piegādi visneaizsargātākajām personām, tostarp personām ar invaliditāti un personām, kas vecākas par 65 gadiem. Francijā katru ceturto maltīti, ko piedāvā Restos du Cœur, finansē ES. Portugālē Casa de Misericordia projekts Lisabonā, ko atbalsta EAFVP, katru mēnesi palīdz 1200 ģimeņu, nodrošinot tām pārtikas grozus un papildu atbalsta pasākumus. EAFVP ir arī finansējis programmu, kas sniedz veselības un sociālo informāciju 1700 īpaši neaizsargātiem Rumānijas pilsoņiem, tostarp bezpajumtniekiem un bezdarbniekiem, kuri īslaicīgi dzīvo Zviedrijā.

Politisko vienošanos par EAFVP grozījumiem ir apstiprinājis Eiropas Parlaments. No ES Padomes puses, dalībvalstis ir apstiprinājušas šo politisko vienošanos Pastāvīgo pārstāvju komitejas sanāksmē un patlaban tiek gaidīts Padomes galīgais apstiprinājums.

Plašāka informācija

Eiropas atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām (EAFVP)

Atveseļošanas palīdzība kohēzijai un Eiropas teritorijām — REACT-EU

Papildinātā investīciju iniciatīva reaģēšanai uz koronavīrusu (CRII+)