Līdzdalības platformai “Manabalss.lv” piešķir Eiropas Pilsoņu balvu

Eiropas Parlamenta Eiropas Pilsoņu balvas komiteja paziņojusi 2020. gada balvas laureātus no visas Eiropas Savienības, no Latvijas tā ir līdzdalības platforma “Manabalss.lv”.

Eiropas Pilsoņu balva ir Eiropas mēroga apbalvojums, ko EP piešķir personām, grupām vai organizācijām par izciliem sasniegumiem un ieguldījumu, veicinot ES iedzīvotāju savstarpējo sapratni un saliedētību, kā arī sekmējot pārrobežu sadarbību ES ietvaros, kas stiprina Eiropas garu. Balvu tāpat piešķir par ikdienas darbību, kas apliecina un sabiedrībā nostiprina Eiropas Savienības Pamattiesību hartā paustās kopējās vērtības – cilvēka cieņu, brīvību, vienlīdzību un solidaritāti.

 

Eiropas Pilsoņu balvas kandidātus var izvirzīt kā atsevišķi iedzīvotāji, tā apvienības vai organizācijas.

Katrā dalībvalstī iesniegtos pieteikumus izvērtē attiecīgās valsts žūrija, kuru veido vismaz trīs Eiropas Parlamenta deputāti, valsts pilsoniskās sabiedrības organizācijas pārstāvis un valsts jaunatnes organizācijas pārstāvis. Žūrija atlasa ne vairāk kā piecus projektus, kurus nosūta Eiropas Pilsoņu balvas komitejai, kas lemj par galīgajiem uzvarētājiem. Katru gadu balvu piešķir ne vairāk kā 50 laureātiem no visas Eiropas, vismaz vienam no katras dalībvalsts.

 

Vairāk lasīt šeit