Mācīšana un mācīšanās digitālajā laikmetā: 450 000 skolēnu un skolotāju izmanto ES SELFIE rīku skolām

Šodien aprit gads, kopš izveidots SELFIE (efektīvas mācīšanās pašizvērtējums, veicinot inovāciju ar izglītības tehnoloģiju starpniecību) – Eiropas Komisijas bezmaksas tiešsaistes rīks, kas palīdz skolām novērtēt un uzlabot to, kā tās izmanto tehnoloģijas mācību procesā. Līdz šim šo rīku izmantojuši vairāk nekā 450 000 skolēnu, skolotāju un skolu vadītāju 45 valstīs, un paredzams, ka līdz 2019. gada beigām šis skaits pārsniegs 500 000.

 

Komentējot pirmo gadadienu, Izglītības, kultūras, jaunatnes un sporta komisārs Tibors Navračičs, kurš atbild par Kopīgo pētniecības centru, teica: “Man prieks, ka SELFIE rīku izmanto tik daudzas dažādas skolas, tādējādi palīdzot skolotājiem un skolēniem apspriest, kā mācīšanas un mācīšanās procesā vislabāk izmantot jaunās tehnoloģijas, kā arī kāpinot viņu digitālo prasmju līmeni. Arī pašas skolas mācās, un ar SELFIE palīdzību tās var saprast, kurā sava digitālā ceļa posmā tās atrodas, kā arī izraudzīties turpmāko ceļu.”

SELFIE tiek pastāvīgi uzlabots, izmantojot lietotāju testus un apkopojot atsauksmes no skolām. Jaunas iespējas ietver video ceļvedi skolām par rīka izveidi un pielāgošanu, kā arī iespēju salīdzināt rezultātus ar iepriekšējo SELFIE aptauju tajā pašā skolā. Lai paplašinātu rīka lietošanu, Eiropas Komisija arī popularizē un vairo izpratni skolās, piemēram, izmantojot eTwinning, pasaulē lielāko platformu skolotājiem un ES programmēšanas nedēļu. 2020. gadā tiks izstrādāti papildu materiāli, tostarp vērienīgs atklāts tiešsaistes kurss skolām par SELFIE un to, kā skolotāji var izmantot rīka rezultātus mācīšanas un mācīšanās procesa uzlabošanai ar ciparu tehnoloģiju atbalstu. 2020. gada janvārī ir paredzēta arī uz darbu balstītas profesionālās izglītības un apmācības SELFIE versija.

 

Programmas Erasmus+ ietvaros finansētais SELFIE iesaista visu skolas kolektīvu — skolotājus, skolu vadītājus un skolēnus — pārdomās par virkni jautājumu un apgalvojumu, kas saistās ar tehnoloģiju izmantošanu sešās jomās, kurās ietilpst skolēnu digitālās prasmes, skolotāju profesionālā izaugsme, infrastruktūra un vadība. Līdzdalība ir brīvprātīga. Katra skola var atlasīt jautājumus, kas atbilst tās vajadzībām, izvēloties no fakultatīvajiem apgalvojumiem un pievienojot pati savus jautājumus. Kad skolēni, skolotāji un skolu vadītāji ir atbildējuši, skola saņem individualizētu atskaiti ar datiem un atziņām. Šie konstatējumi var palīdzēt skolai saprast, kas darbojas labi un kas ne tik labi, kā arī noteikt jomas, kurās ir vajadzīga rīcība (piemēram, vai skolotāji ir apmierināti ar apmācību, ko viņi saņem; kuru infrastruktūras daļu skolēni vēlētos uzlabot; vai skolai ir ieceres par to, kā tā vēlas izmantot tehnoloģiju, un, ja ir, vai ar to iepazīstināti darbinieki un skolēni.).

Visas atbildes uz SELFIE ir anonīmas, un personas dati netiek vākti. Šos datus neizmantos, lai ierindotu skolas vai izglītības sistēmas pēc sasniegumiem.

Komisija ir izstrādājusi SELFIE kopīgi ar izglītības ekspertiem no visas Eiropas, un tas ir pieejams 31 valodā (24 ES oficiālajās valodās, kā arī albāņu, gruzīnu, maķedoniešu, serbu, melnkalniešu, krievu un turku valodā). To var izmantot pamatskolas vecākajās klasēs, vidusskolā un profesionālās izglītības un mācību iestādēs.

SELFIE ir viena no Digitālās izglītības rīcības plāna 11 iniciatīvām, ko Komisija pieņēma 2018. gada janvārī un kas darbosies līdz 2020. gada beigām. Rīcības plāna mērķis ir veicināt Eiropā digitālās prasmes un atbalstīt ciparu tehnoloģiju novatorisku izmantošanu mācību procesā. Tā ir viena no vairākām Komisijas iniciatīvām, kas liek pamatus Eiropas izglītības telpai.

Vairāk lasīt šeit