“No kažokādām brīva Eiropa”

Eiropas Komisija šodien nolēma reģistrēt Eiropas pilsoņu iniciatīvu “No kažokādām brīva Eiropa”. Iniciatīvas organizatori aicina Komisiju ieviest ES mēroga aizliegumu dzīvnieku turēšanai un nonāvēšanai kažokādu ražošanas nolūkā. Viņi arī pieprasa aizliegt šādu kažokādu un to saturošu izstrādājumu laišanu ES tirgū.

Komisija ir atzinusi, ka no juridiskā viedokļa šai Eiropas pilsoņu iniciatīvai var dot zaļo gaismu, jo tā atbilst visiem formālajiem nosacījumiem. Šajā posmā Komisija vēl nav skatījusi priekšlikuma būtību.

Nākamie soļi

No šodienas šīs iniciatīvas organizatori var sākt parakstu vākšanu. Ja šo Eiropas pilsoņu iniciatīvu gada laikā atbalstīs vismaz viens miljons iedzīvotāju no vismaz septiņām dažādām dalībvalstīm, Komisijai būs pienākums reaģēt. Komisija var lemt, vai iniciatīvā izvirzīto prasību virzīt tālāk. Tai savs lēmums būs jāpamato.

Konteksts

Eiropas pilsoņu iniciatīvas tika ieviestas ar Lisabonas līgumu kā iespēja pilsoņiem noteikt ES darba kārtību. Šo instrumentu oficiāli sāka izmantot 2012. gada aprīlī. Iniciatīvas juridiskās pieņemamības nosacījumi ir šādi: 1) iniciatīvā ierosinātā rīcība nav acīmredzami ārpus Komisijas pilnvarām iesniegt tiesību akta priekšlikumu, 2) tā nav acīmredzami aizskaroša, nenozīmīga vai provokatīva un 3) tā nav klajā pretrunā Eiropas Savienības vērtībām. Kopš šā instrumenta ieviešanas Komisija ir saņēmusi 112 pieprasījumus izsludināt Eiropas pilsoņu iniciatīvu, no kuriem juridiski pieņemami bija un attiecīgi tika reģistrēti 88.

Vairāk lasīt šeit