Nodarbinātība un sociālais stāvoklis Eiropas Savienībā

Eiropas Komisija ziņo par nodarbinātību un sociālo stāvokli Eiropas Savienībā: rekordaugsta nodarbinātība un situācijas uzlabošanās jauniešiem.

Jaunākajā ceturkšņa pārskatā par nodarbinātību un sociālo attīstību Eiropā teikts, ka ES pārliecinoši turpina uzlaboties nodarbinātības un izaugsmes rādītāji. Nodarbinātības rādītāji gandrīz visās ES dalībvalstīs turpina stabili uzlaboties. Nodarbinātība 2017. gada otrajā ceturksnī bija palielinājusies par 1,5 % Eiropas Savienībā un par 1,6 % eirozonā, salīdzinot ar to pašu laikposmu 2016. gadā. Eiropas Savienībā tagad ir par 3,5 miljoniem darba ņēmēju vairāk nekā pērn (eirozonā – par 2,4 miljoniem vairāk). Patlaban Eiropas Savienībā strādā 235,4 miljoni cilvēku –vairāk nekā jebkad agrāk. Ja salīdzina ar 2014. gada trešo ceturksni, Eiropas Savienībā nu ir par 8 miljoniem darba ņēmēju vairāk (eirozonā – par 5,6 miljoniem vairāk).

Pēdējo četru gadu laikā vērojamā nodarbinātības uzlabošanās it sevišķi attiecas uz darba ņēmēju jaunāko paaudzi. Lai gan jauniešu bezdarba līmenis ES joprojām ir pārāk augsts, šajā grupā bezdarba īpatsvars ir stabili samazinājies, turklāt straujāk nekā pārējās grupās. Šobrīd tas ir 16,9 % – mazāk nekā 2008. gadā.

Ceturkšņa pārskatā arī teikts, ka ES ekonomika turpina vērsties plašumā visās dalībvalstīs. Izaugsme ir 2,4 % ES un 2,3 % eirozonā. Līdz ar to uzlabojas arī ES mājsaimniecību finansiālā situācija, jo ir palielinājušies darbā gūtie ienākumi, taču izmaksāto sociālo pabalstu pieaugums ir apstājies. Gandrīz visās dalībvalstīs no 2016. gada pirmā ceturkšņa līdz 2017. gada pirmajam ceturksnim turpināja palielināties mājsaimniecības ienākumi.

Turklāt dati par darba tirgu liecina par ES ekonomikas sasparošanos.

    Bezdarba līmenis ES un eirozonā no 2013. gada vidus ir turpinājis nemitīgi samazināties gandrīz visās dalībvalstīs. 2017. gada augustā tas nokritās līdz 7,6 % ES un 9,1 % eirozonā, gadā sarukdams par 0,9 procentpunktiem gan ES, gan eirozonā. 2017. gada augustā reģistrētais ES bezdarba rādītājs bija zemākais kopš 2008. gada novembra.
    Ilgtermiņa bezdarbs, kas ir turpinājis sarukt pēdējo triju gadu laikā, gada laikā līdz 2017. gada pirmajam ceturksnim ir krities vēl par 0,5 procentpunktiem. Gandrīz visās dalībvalstīs ilgtermiņa bezdarbs samazinās. Taču kopējā bezdarba līmenī ilgtermiņa bezdarba īpatsvars joprojām ir visai augsts – apmēram 45 %.
    Gada laikā līdz 2017. gada pirmajam ceturksnim par 1,4 % ir palielinājies to darbinieku skaits, kuriem ir pastāvīgs darba līgums. Tas nozīmē, ka šādu darba ņēmēju nu ir par 2,2 miljoniem vairāk nekā agrāk, un šis palielinājums četrkārt pārsniedz pagaidu līgumdarbinieku skaita pieaugumu (to ir par 500 000 vairāk, kas nozīmē 1,5 % pieaugumu gadā).

Vairāk lasīt šeit