Oktobris - Eiropas Kiberdrošības mēnesis.

Eiropas Kiberdrošības mēnesis ir visu ES aptveroša ikgadēja kampaņa, ko organizē Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūra (ENISA) sadarbībā ar Eiropas Komisiju. Kampaņas mērķis ir veicināt Eiropas iedzīvotāju vidū nopietnāku attieksmi pret draudiem, kas saistīti ar virtuālo vidi, un izpratni par kiberdrošības jautājumiem, sekmējot informācijas apmaiņu izglītojošu pasākumu veidā.

2018.gada Kiberdrošības mēnesī katru nedēļu tiks pievērsta uzmanība kādai atsevišķai tēmai.

Vairāk lasīt šeit (angļu valodā)

Savas kiberdrošības zināšanas vari pārbaudīt , izpildot testus (vari izvēlēties kādu no 24 ES valodām)