Pārrobežu sadarbība: ES Interreg programma tuvina reģionu iedzīvotājus jau 30 gadus

2020. gadā aprit 30 gadi, kopš sākusi darboties Interreg – ES simboliskā programma, kuras mērķis ir veicināt pierobežas reģionu teritoriālo sadarbību.

Šā jubilejas gada noskaņās kohēzijas un reformu komisāre Elīza Ferreira nākusi klajā ar šādu paziņojumu: 

Interreg man ir sirdij tuva programma. Būdama unikāls sadarbības instruments, kas saņem kohēzijas finansējumu, Interreg paver reģioniem un valstīm iespēju sadarboties kopīgu problēmu risināšanā. Interreg projekti ir uzskatāmi piemēri, kas rāda, ka robežām nav obligāti jābūt šķēršļiem, bet tās var būt arī izaugsmes un veiksmīgas sadarbības iespēja. Pēdējo 30 gadu laikā, pateicoties daudziem ES atbalstītiem projektiem, Interreg ir satuvinājusi vairāk nekā 170 miljonus pierobežas reģionu iedzīvotāju, uzlabojusi viņu dzīvi un radījusi jaunas sadarbības iespējas.

Interreg 30. gadskārta tiek atzīmēta izšķirošā ES vēstures brīdī. Tā kā saskaramies ar nopietnām pasaules un vietēja mēroga problēmām, mums jāatgūst iedzīvotāju uzticēšanās un jānodrošina taustāmi rezultāti. Jau 30 gadus Interreg ir darbojusies ar mērķi neatstāt novārtā nevienu un, liekot ķieģeli pie ķieģeļa, būvēt kopīgu Eiropu. Esam apņēmušies šo uzdevumu turpināt, taču šis svinīgais notikums ir arī īstais brīdis, lai uzdotu jautājumus, atrastu laiku pārdomām un iedvestu jaunu elpu vienai no Eiropas Savienības pamatvērtībām: sadarbības garam, kura virzītājspēks ir cieša pārliecība, ka kopā esam stiprāki.”

Vairāk lasīt šeit