Pirmsskolas un sākumskolas skolotāji var pieteikties kontaktsemināram Beļģijā

Laikā no 2019. gada 20. līdz 23. novembrim Beļģijas Erasmus+nacionālā aģentūra organizē Eiropas Savienības (ES) izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ nacionālo aģentūru starptautiskās sadarbības pasākumu (TCA) – kontaktsemināru “Partnerships for (pre-) primary schools” Antverpenē, Beļģijā.

Kontaktseminārām aicinām pieteikties pirmsskolas un sākumskolas skolotājus, kuri strādā ar bērniem vecumā no 2 līdz 12 gadiem un kurus interesē starptautiska sadarbība, pieredzes apmaiņa, kā arī Erasmus+ Key action (KA2) stratēģisko skolu apmaiņas partnerību (KA229) projektu izstrāde un īstenošana. Semināra dalībniekiem tiks sniegta informācija par skolu apmaiņas partnerību projektu izstrādes un īstenošanas kvalitātes aspektiem.

Pasākuma darba valoda – angļu.

Dalībnieku skaits pasākumā ir ierobežots. Priekšroka tiks dota to organizāciju pārstāvjiem, kuras līdz šīm nav iesaistījušās Erasmus+ programmas projektos. Latvijas pārstāvjiem seminārā pieejamas 2 vietas.

Aizpildīta un parakstīta pieteikuma veidlapa jāiesniedz Valsts izglītības attīstības aģentūras lietvedībā, Vaļņu ielā 1, 5. stāvā, Rīgā, LV-1050, iesniedzot to personīgi vai nosūtot pa pastu. Elektroniskā veidā iesniegti pieteikumi tiek pieņemti tikai ar elektroniskajiem parakstiem (gan organizācijas pārstāvja, gan organizācijas paraksttiesīgās personas). VIAA organizēs dalībnieku atlasi, balstoties uz pieteikuma veidlapās norādīto informāciju.

Pieteikuma veidlapa un pieteikumu vērtēšanas kritēriji atrodami Erasmus+ Kontaktsemināru sadaļā Dokumenti un veidlapas.

Pasākums tiek finansēts 2019. gada Erasmus+ TCA konkursa budžeta ietvaros.

Vairāk lasīt šeit