Pretmonopola politika: Komisija nosaka saistošus pienākumus Gazprom

Eiropas Komisija ir pieņēmusi lēmumu, ar kuru nosaka vairākas Gazprom saistības, kas kliedē Komisijas bažas par konkurenci un sekmē brīvu gāzes plūsmu par konkurētspējīgām cenām Centrāleiropas un Austrumeiropas gāzes tirgos Eiropas patērētāju un uzņēmumu labā.

Komisāre Margrēte Vestagere, kas atbild par konkurences politiku, teica: “Visiem uzņēmumiem, kas veic darījumdarbību Eiropā, jāievēro Eiropas noteikumi par konkurenci neatkarīgi no to atrašanās vietas. Ar šodien pieņemto lēmumu tiek likvidēti Gazprom radītie šķēršļi, kas traucē brīvu gāzes plūsmu Centrāleiropā un Austrumeiropā. Turklāt mūsu lēmums paredz īpaši pielāgotu noteikumu kopumu Gazprom turpmākai rīcībai. Tajā noteikts, ka Gazprom jāveic aktīvi pasākumi, lai vēl vairāk integrētu gāzes tirgus reģionā un palīdzētu izveidot reālu iekšējo enerģijas tirgu Eiropā. Tas Gazprom klientiem Centrāleiropā un Austrumeiropā ir efektīvs līdzeklis, kā nodrošināt, ka viņu maksātā cena ir konkurētspējīga.
Kā vienmēr, šī lieta nav par uzņēmuma valsti – tā ir par rezultātu, kas vislabāk kalpo Eiropas patērētājiem un uzņēmumiem. Ar šodien pieņemto lēmumu lieta nebeidzas – drīzāk šodien sākas Gazprom pienākumu izpilde."

Gazprom ir galvenais gāzes piegādātājs vairākās Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīs. Komisija 2015. gada aprīlī Gazprom nosūtīja iebildumu paziņojumu. Tajā bija izklāstīts Komisijas sākotnējais viedoklis, ka uzņēmums pārkāpis ES konkurences noteikumus, īstenojot vispārēju stratēģiju nolūkā sadalīt gāzes tirgus pa valstu robežām astoņās dalībvalstīs (Bulgārijā, Čehijā, Igaunijā, Latvijā, Lietuvā, Polijā, Slovākijā un Ungārijā). Šī stratēģija, iespējams, ļāva Gazprom noteikt augstākas gāzes cenas piecās no šīm dalībvalstīm (Bulgārijā, Igaunijā, Latvijā, Lietuvā un Polijā).

Ar šodien pieņemto Komisijas lēmumu šai Gazprom rīcībai tiek pielikts punkts. Turklāt tas Gazprom nosaka sīki izstrādātu noteikumu kopumu, kas ievērojami mainīs Gazprom darbību Centrāleiropas un Austrumeiropas gāzes tirgos.

  • Nekādu līgumisko šķēršļu brīvai gāzes plūsmaiGazprom ir jāatceļ klientiem noteiktie ierobežojumi gāzes tālākpārdošanai pārrobežu mērogā.
  • Pienākums veicināt gāzes plūsmas uz/no izolētiem tirgiem. Gazprom nodrošinās gāzes plūsmas uz/no Centrāleiropas un Austrumeiropas daļām, proti, Baltijas valstīm un Bulgāriju, kas starpsavienojumu trūkuma dēļ joprojām ir izolētas no citām dalībvalstīm.
  • Strukturēts process, kā nodrošināt konkurētspējīgas gāzes cenas. Attiecīgajiem Gazprom klientiem tiek dots efektīvs līdzeklis, kā nodrošināt, ka to gāzes cena atspoguļo cenu līmeni konkurētspējīgos Rietumeiropas gāzes tirgos, it īpaši likvīdos gāzes mezglos.
  • Dominējošā stāvokļa neizmantošana gāzes piegādēGazprom nevar izmantot gāzes infrastruktūras priekšrocības, kuras tas, iespējams, ir panācis no klientiem, izmantojot savu stāvokli gāzes piegādes tirgū.

Šo pienākumu kopums kliedē Komisijas bažas par konkurenci un sasniedz tās izvirzītos mērķus – nodrošināt brīvu gāzes plūsmu Centrāleiropā un Austrumeiropā par konkurētspējīgām cenām.

Tāpēc Komisija ir nolēmusi noteikt šos pienākumus (tā sauktās “saistības”) par juridiski saistošiemGazprom (saskaņā ar ES pretmonopola Regulas 1/2003 9. pantu).

Ja uzņēmums nepilda šīs saistības, Komisija var uzlikt naudassodu līdz 10 % apmērā no uzņēmuma apgrozījuma pasaulē, un tai nav jāpierāda ES konkurences noteikumu pārkāpums.

Vispārīgāk runājot, efektīva konkurence Centrāleiropas un Austrumeiropas gāzes tirgos nav atkarīga tikai no ES konkurences noteikumu izpildes, bet arī no ieguldījumiem gāzes piegādes dažādošanā, mērķtiecīgiem Eiropas un valstu tiesību aktiem enerģētikas jomā un to pareizas īstenošanas. Tāpēc viena no Komisijas galvenajām prioritātēm ir izveidot Eiropas enerģētikas savienību.

Vairāk lasīt šeit