SOLVIT un Apvienotā Karaliste - kas turpmāk risinās jūsu problēmas?

Apvienotā Karaliste izstājās no tīkla SOLVIT 2020. gada 31. decembrī. Tā rezultātā SOLVIT vairs nevar palīdzēt Apvienotās Karalistes valstspiederīgajiem vai uzņēmumiem Eiropas Savienības dalībvalstīs vai ES valstspiederīgajiem vai uzņēmumiem Apvienotajā Karalistē.

Gan ES, gan Apvienotās Karalistes valstspiederīgajiem joprojām ir tiesības saskaņā ar ES tiesību aktiem, jo īpaši saskaņā ar izstāšanās līgumu. Palīdzību varat meklēt šādās tīmekļa vietnēs.

  • ES garantētās AK pilsoņu tiesības Eiropas Savienībā
    → par jūsu tiesību pārkāpumiem varat ziņot Eiropas Komisijai.

Norwegian, Icelandic or Liechtenstein nationals (EEA citizens) residing in the UK, and UK nationals residing in these countries before 31 December 2020, continue to enjoy rights under the Separation Agreement. You may be able to find help via the following websites:

  • UK citizens’ rights in Iceland, Liechtenstein and Norway
    → you can report a breach of your rights to the EFTA Surveillance Authority.