Stāvoklis Savienībā 2021. gadā

Katru gadu septembrī Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Eiropas Parlamentā uzstājas ar runu par stāvokli Savienībā. Runā raksturo iepriekšējā gadā sasniegto un prioritātes nākamajam gadam.

Priekšsēdētājs arī izklāsta, kā Komisija iecerējusi risināt Eiropas Savienības aktuālākās problēmas, un idejas attiecībā uz ES nākotnes veidošanu.

Urzula fon der Leiena  ar savu otro runu uzstājās 2021. gada 15. septembrī.

“Mūsu Savienība kļūs stiprāka, ja savā rīcībā vairāk līdzināsies mūsu nākamajai paaudzei: domāsim dziļi, būsim apņēmīgi un uzņemsimies rūpes.  Sakņosimies vērtībās un rīkosimies drosmīgi. Šāda pieeja turpmākos divpadsmit mēnešus būs svarīgāka vairāk nekā jebkad.”

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena

Pārskatu par iepriekšējā periodā sasniegto un iezīmēto kursu nākamajam gadam lasīt šeit