Uzsāk pilsoniskās izglītības iniciatīvu “Eiropas Jaunais pilsonis”

Latvijas Pilsoniskā alianse sadarbībā ar Eiropas Savienības māju un Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā 2021.gadā uzsāk pilsoniskās izglītības iniciatīvu “Eiropas Jaunais pilsonis”,kuras ietvaros izglītos jauniešus par pilsonisko līdzdalību un jautājumiem, kas saistīti ar Eiropas Savienības jautājumiem.

Nodarbības notiks attālinātā režīmā, kurās lektori ar skolēniem diskutēs par dažādiem, ar pilsoniskās sabiedrības darbību un ES jautājumiem un ES pilsoņu tiesībām, tādējādi veicinot izpratnes paaugstināšanu par pilsoniskā aktīvisma nozīmi un kritisko domāšanu, vienlaikus mudinot jauniešus būt pilsoniski aktīviem – Eiropas Jauniem pilsoņiem.

Iniciatīvas ietvaros katra klase iegūs zināšanas un izpratni, apgūstot teoriju, diskutējot un darbojoties praktiski. Klasei darbošanās notiks vairākos posmos:

  • Informatīvā lekcija, kurā lektors skolēnus iepazīstina ar līdzdalības formām un ES pilsoņu tiesībām;
  • Interaktīvā daļa, izmantojot attālinātajam režīmam pielāgotu interaktīvu metodi, nostiprinās iegūtās teorētiskās zināšanas un veicinās diskutēt un kritiski izvērtēt sniegto informāciju;
  • Diskusijas, kas ļauj diskusiju veidā izglītot jauniešus par to, kā būt pilsoniski aktīviem, atklāti runāt par iespējām iesaistīties pilsoniskās aktivitātēs un uzdot jautājumus, kas ir neskaidri saistībā ar ES un valsts attīstību un sabiedriski politisko dzīvi;
  • Pilsoniskā aktivitāte - mājas uzdevumā jaunieši, pastāvīgi vai ar skolotāja/lektora palīdzību, veic pilsonisko aktivitāti (aktivitātes veikšanai tiks piešķirts neliels finansējums, lai varētu nodrošināt nepieciešamos materiālus)
  • Mācību gada noslēgumā tiek izvērtētas visas veiktās skolēnu pilsoniskās aktivitātes pēc konkursa nolikuma kritērijiem un apbalvo labāko iniciatīvu. Uzvarētājs saņems balvā saturiski izglītojošu dienu klasei par pilsonisko līdzdalību.


Saziņai par nodarbībām:
Latvijas Pilsoniskā alianse
Tālrunis: 24245580
E-pasts: [email protected]

Informācijas avots: Eiropas Savienības māja