Vairāk nekā 1,5 miljoni ES finansētu projektu ir pieejami jaunā publiskā platformā

8. Kohēzijas foruma sākumā Komisija ir izveidojusi “Kohesio” — publisku tiešsaistes platformu, kurā apkopota visa informācija par vairāk nekā 1,5 miljoniem projektu visās 27 dalībvalstīs. Minētie projekti kopš 2014. gada saņēmuši finansējumu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF), Kohēzijas fonda un Eiropas Sociālā fonda (ESF). Tā ir pirmā reize, kad tiek izveidota un visiem darīta pieejama šāda visaptveroša projektu datu platforma, kas būs pieejama visās ES valodās. Lai to izveidotu, bija vajadzīga cieša sadarbība ar vadošajām iestādēm dažādās dalībvalstīs vai reģionos, jo kohēzijas projektus pārvalda valsts un reģionālās iestādes.

“Kohesio” platforma nodrošina, ka pārvaldības iestāžu rīcībā esošā informācija ir pieejama visiem. Ar iespaidīgu datu klāstu tā parāda kohēzijas politikas būtisko ieguldījumu ES reģionu ekonomiskajā, teritoriālajā un sociālajā kohēzijā, kā arī zaļajā un digitālajā pārejā, īstenojot un finansējot plašu politikas prioritāšu spektru dalībvalstīs. Tā arī mudina apzināt paraugpraksi un apmainīties ar to starp dažādiem reģioniem un dalībvalstīm.

Lūk, ko “Kohesio” var piedāvāt:

  • standartizēti dati par 1,5 miljoniem projektu no 2014.–2020. gada finansēšanas perioda, tostarp saites uz attiecīgajām programmām un līdzekļiem;
  • standartizēti dati par 500 000 projektu atbalsta saņēmējiem un projektu īstenošanas stāvokli;
  • dati par vairāk nekā 300 darbības programmām visās 27 dalībvalstīs;
  • interaktīva karte, kas ļauj izgūt datus ģeogrāfiski;
  • visa informācija tiks tulkota visās ES valodās.

Vairāk lasīt šeit