Valmierā būs skatāma ceļojošā izstāde par Romas līgumu 60. gadadienu

Laikā no 4.decembra līdz 31.decembrim Valmierā, Cēsu ielā 4, Valmieras Integrētās bibliotēkas 2.stāvā būs skatāma izstāde par Romas līgumu 60. gadadienu.  

Aicinām pilsētas iedzīvotājus un viesus izmantot šo izdevību un iepazīties ar izstādes ekspozīciju.
Atskatoties vēsturē, sešām valstīm vienojoties par ciešāku sadarbību, 1957. gada 25. martā Romā tika nodibināta Eiropas Ekonomikas kopiena (EEK) jeb kopējais tirgus, kas kļuva par vēlākās ES stūrakmeni. Šogad ar pasākumiem visā ES tiek atzīmēta Romas līgumu parakstīšanas 60. gadskārta. 
Izstādē vēsturiskas brošūras, tiesas spriedumu titullapas, juridiski dokumenti, institūciju vadītāju vēstules, preses izdevumi un fotogrāfijas ataino EEK tapšanu, Romas, Māstrihtas, Amsterdamas, Nicas un Lisabonas līguma izveidi un ratificēšanu, iekšējā tirgus, Muitas savienības, Šengenas zonas izveidi un ceļu uz vienoto valūtu. Tāpat izstādē dažādos materiālos skaidrota ES sociālā dimensija un Eiropas pilsoniskums, Eiropas sociālās politikas veidošana un Eiropas lomu pasaulē.
Izstāde Latvijā savu ceļojumu sāka LR Saeimā, kur tā bija skatāma marta sākumā. Līdz pat 2017. gada beigām tā apceļos Latviju, piestājot Jelgavā, Saldū, Ventspilī, Jēkabpilī, Madonā, Daugavpilī, Rēzeknē, Cēsīs, Rīgā un Valmierā. Aktuālā informācija par izstādes ceļojumu tiks publicēta arī www.esmaja.lv. Izstādes izvietošanu Latvijā koordinē Eiropas Komisijas pārstāvniecība un ES māja Rīgā.
Izstādi organizē ES vēstures arhīvi, Eiropas Universitātes institūts Florencē, Itālijā, sadarbībā ar Eiropas Savienības padomi, Eiropas Parlamentu, Eiropas Komisiju, Itālijas valdību un ziņu aģentūru “ANSA”.

Vairāk informācijas: Europe Direct informācijas centrā Valmierā ,
Valmieras Integrētajā bibliotēkā, e-pasts:[email protected], 64281443