Vides daudzveidība nākamajām paaudzēm

24.septembrī, turpinot sarunu par Eiropas zaļo kursu, šoreiz jau klātienē dosimies izbraukuma seminārā uz Jūrmalu, lai dabā novērtētu bioloģisko daudzveidību. Iepazīsim Eiropas nozīmes dabas liegumu „Lielupes grīvas palieņu pļavas” (Ekskursija dabā ar stāstījumu par dabiskās vides un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu), kā arī dosimies ekskursijā pa dabas parku Ragakāpa.

Ekosistēmas nodrošina tādus svarīgus pakalpojumus kā pārtika, tīrs ūdens, tīrs gaiss un patvērums. Tās mazina dabas katastrofu, kaitīgo organismu un slimību ietekmi un palīdz regulēt klimatu. 2019. gada globālā novērtējuma ziņojumā, ko sagatavojusi Starpvaldību zinātnes un politikas platforma bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu jomā, norādīts uz bioloģiskās daudzveidības mazināšanos, ko visā pasaulē izraisījušas pirmām kārtām izmaiņas zemes un jūras izmantojumā, tieša dabas resursu ekspluatēšana un klimata pārmaiņas, kuras minētas kā trešais svarīgākais bioloģiskās daudzveidības zuduma cēlonis.

Bibliotekāri savā ikdienas darbā tiekas ar vietējiem iedzīvotājiem un ir vietējie viedokļu līderi. Tāpēc būtiski, lai viņiem būtu ne tikai teorētiskas zināšanas par šobrīd aktuāliem jautājumiem, bet arī savs praktisks skatījums uz lietām.

Par Eiropas zaļo kursu vairāk uzzini šeit