Latvijas akadēmisko, speciālo un publisko bibliotēku direktoru pavasara sanāksme Valmierā