Poļu diena bibliotēkā

Stāstījums: Valmieras novada fonda brīvprātīgā Aleksandra Božena Mrozinska.