"Lasot augam kopā" - pēcpusdiena vecākiem un bērniem