Jaunumi

15. maija Latvija

 

Grāmatas veidotāji - Latvijas izcilākie vēsturnieki - iespējami objektīvi atspoguļo un izvērtē situāciju 15. maija Latvijā, dziļi un vispusīgi izanalizē K. Ulmaņa autoritārās valdības veiktos pasākumus un gūtos sasniegumus dažādās jomās. Lielu uzmanību autori pievērsuši vēsturiskajai atmiņai par autoritāro režīmu un historiogrāfijai. Viņi ir plaši analizējuši apvērsuma sagatavošanu, norisi, politisko sistēmu pēc apvērsuma, ideoloģiju un propagandu, iekšpolitiku , kā arī kultūru, izglītību, patērētāju kultūru un sociālo kontroli.

 

Bibliotēkā pieejamie eksemplāri

Pilns jaunieguvumu saraksts

Jaunieguvumu arhīvs