Jaunumi

Anda Bērziņa

Ādams Alksnis

 

Mākslinieka Ādama Alkšņa (1864–1897) mūžs un radošā darbība aprāvās traģiski agri, taču viņš nepārprotami atzīstams par vienu no latviešu nacionālās mākslas apzinīgākajiem veidotājiem. Ā. Alksni var uzskatīt par celmlauzi, kurš mākslas pasaulē pastiprināti pievērsās latviešu senatnes un vietējo lauku laužu sadzīves un darba ainu tematikai, turklāt gleznotājs ir uzskatāms par latviešu velna tēla ikonogrāfisko radītāju. Mākslinieka radīto darbu saturs un forma ietekmēja latviešu mākslu 19. un 20. gadsimtu mijā un vairākus gadu desmitus iezīmēja visas tēlotājmākslas attīstības ceļus Latvijā.

 

Bibliotēkā pieejamie eksemplāri

Pilns jaunieguvumu saraksts

Jaunieguvumu arhīvs