Jaunumi

Māra Ozola

Anšlava Eglīša meklējumos

 

Māra Ozola savā grāmatā izteiksmīgi atklāj, kā cilvēka darbs mūža garumā, šajā gadījumā talantīgā literāta Anšlava Eglīša radošā darbība, spēj atstāt būtisku iespaidu arī uz paaudzēm nākotnē, mainoties tām, un līdz ar to izpratnei par kultūru.

 

Bibliotēkā pieejamie eksemplāri

Pilns jaunieguvumu saraksts

Jaunieguvumu arhīvs