Jaunumi

Irita Žeiere

Arheoloģiskais tērps : tā darināšana, valkāšana un komplektēšana mūsdienu Latvijā

Grāmatā apkopota informācija un sniegts plašs ilustrāciju klāsts par nozīmīgākajiem arheoloģiskajiem tekstilatradumiem Latvijā. Arheoloģiskie atradumi raksturo katras Latvijas teritorijā dzīvojošās etniskās grupas apģērba darināšanas un lietošanas īpatnībām vēlajā dzelzs laikmetā, iezīmējot pārmaiņas, kas skārušas apģērbu tā attīstības gaitā. Grāmatā sniegtas norādes par kopīgajām un atšķirīgajām iezīmēm šo grupu apģērbā, kā arī iespējām mūsdienās veidot vēsturiski precīzas arheoloģisko apģērbu rekonstrukcijas.

 

Bibliotēkā pieejamie eksemplāri

Pilns jaunieguvumu saraksts

Jaunieguvumu arhīvs