Jaunumi

Jānis Lancers

Būvniecība Latvijā 1918-2018 : 3 sējumos

 

Grāmata "Būvniecība Latvijā 1918-2018" satura un apjoma ziņā uzskatāma par pirmo būvniecības enciklopēdiju Latvijā. Otrajā sējumā apskatīta nozares darbība okupācijas periodā no 1945. līdz 1990. gadam, tā laika celtniecības vadības struktūra, būves un būvmateriālu ražošana šajā periodā un ievērojamāko nozares speciālistu darba biogrāfijas.

 

1.sējums Bibliotēkā pieejamie eksemplāri

Pārējos sējumus meklējiet mūsu elektroniskajā katalogā vai vaicājiet bibliotēkā

Pilns jaunieguvumu saraksts

Jaunieguvumu arhīvs